Parlamenti kérdések
PDF 47kWORD 19k
2019. január 31.
O-000010/2019

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000010/2019

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében


  Tárgy: A körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszere

A Parlamentnek „Az erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé” című, 2015. július 9-i állásfoglalásában megfogalmazott felhívása és a Bizottság által 2017. január 26-án a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervében meghatározott kötelezettségvállalás nyomán a Bizottság végül 2018. január 16-án közzétette a körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszeréről szóló közleményét.

1. Hogyan fedik le a javasolt mutatószámok a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv célkitűzéseinek és konkrét cselekvéseinek teljes körét? Hogyan fogja a keretrendszer mérni, nyomon követni és ellenőrizni a körforgásos gazdaságra irányuló uniós politikák tényleges sikerét, különös tekintettel a termelésről és fogyasztásról szóló pontban felsorolt cselekvésekre, illetve a stratégiai értékláncokra és az értékmegőrzésre?

2. Hogyan tervezi a Bizottság strukturálni az e nyomonkövetési keretrendszeren keresztül gyűjtött információkat abból a célból, hogy nyomon kövesse, jelentse és áttekintse a tagállamoknak az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai felé történő előrelépését, különös tekintettel a 12. fenntartható fejlesztési célra és annak célértékeire, illetve a gazdasági növekedésnek az erőforrás-felhasználástól való elválasztására?

3. Tudná-e tisztázni a Bizottság, hogyan fogja strukturálni a tagállamokkal, a Parlamenttel és az érdekelt felekkel a nyomonkövetési keretrendszer folyamatos fejlesztése és javítása érdekében folytatott párbeszédet?

4. Milyen időkeretet terveznek a meglévő mutatószámok felülvizsgálatára és újak – például a fogyasztás hatásaira és egyedi területekre, köztük az élelmiszer-pazarlásra és a zöld közbeszerzésekre vonatkozó mutatószámok – megállapítására?

5. Mit tett a Bizottság az Európai Erőforrás-hatékonysági Platformja által tett ajánlások utókövetése érdekében, többek között az uniós gazdaság általános erőforrás-termelékenységének fejlesztését szolgáló ambiciózus, hiteles célértékek meghatározását illetően, és milyen lépéseket fog tenni a jövőben?

6. Ki tudná fejteni a Bizottság, hogyan fogja kiegészíteni a nyomonkövetési keretrendszer az erőforrás-hatékonysági és nyersanyag-eredménytáblák által végzett elemzési munkát? Hogyan fognak illeszkedni ezek a mutatószámok – többek között a fő erőforrás-hatékonysági mutató – a nyomonkövetési keretrendszerbe?

Előterjesztve: 31.1.2019

Továbbítva: 4.2.2019

A válaszadás határideje: 11.2.2019

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat