Parlamentní otázky
PDF 47kWORD 18k
6. února 2019
O-000011/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000011/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


  Předmět: Význam městské a zelené infrastruktury - Evropský rok zelenějších měst 2020

„Evropský rok zelenějších měst 2020“ je iniciativou platformy evropských nevládních organizací, která sestává z organizací zabývajících se otázkami od práv dětí, osob se zdravotním postižením a starších lidí po alergiky a astmatiky, sportovních organizací, ekologických skupin a občanských organizací. Jejím cílem je zdůraznit skutečnost, že dostat přírodu do měst a více zeleně do našich čtvrtí je jednou z nejméně využívaných možností, jak zvýšit kvalitu života evropských občanů, zvýšit množství a kvalitu výzkumu a vývoj nových inovací, povzbudit občany k tomu, aby jednali a zlepšovali prostředí ve svých čtvrtích, vytvořit kulturu zhodnocování zelených ploch, zvýšit počet projektů v oblasti zelené infrastruktury, propojit stávající iniciativy a sdílet osvědčené postupy mezi členskými státy, vytvořit plán pro ekologizaci evropských měst do roku 2030, a nakonec propojit všechny stávající iniciativy v oblasti zelené infrastruktury, sdílet osvědčené postupy a vytvořit impuls pro celkovou agendu na místní, vnitrostátní a evropské úrovni.

Zelená infrastruktura by mohla jednoduchým a nákladově efektivním způsobem řešit mnoho problémů městského prostředí, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky, biologická rozmanitost, zadržování CO2, znečištění a zdravotní rizika.

 Má Komise v úmyslu vytvořit nebo podpořit vytvoření tematického roku pro zelenější města v roce 2020, který by upozornil na význam zelené infrastruktury v městském prostředí?

 Jak Komise v současnosti usnadňuje výměnu osvědčených a inovativních postupů mezi členskými státy a městy, pokud jde o ekologizaci městského prostředí? Domnívá se Komise, že v tomto ohledu existuje prostor pro další spolupráci?

Předložení: 6.2.2019

Postoupení: 8.2.2019

Platné do: 15.2.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí