Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 19k
6. februar 2019
O-000011/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000011/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


  Om: Byernes og den grønne infrastrukturs betydning - Det europæiske år for grønnere byer 2020

"Det europæiske år for grønnere byer 2020" er et initiativ fra en platform af europæiske NGO'er, der består af organisationer, som beskæftiger sig med en række emner lige fra rettighederne for børn, personer med handicap og ældre til allergi- og astmapatienter, idrætsorganisationer, miljøgrupper og borgerorganisationer. Formålet hermed er at gøre opmærksom på, at det at bringe naturen ind i byerne og gøre vores kvarterer grønnere er en af de største uudnyttede muligheder for at øge de europæiske borgeres livskvalitet, øge kvantiteten og kvaliteten af forskning og udvikling af nye innovationer, tilskynde borgerne til at engagere sig og til at forbedre deres egne bydele, skabe en kultur, som påskønner grønne områder, øge antallet af grønne infrastrukturprojekter, forbinde eksisterende initiativer og udveksle bedste praksis på tværs af medlemsstaterne, udarbejde en køreplan for, hvordan de europæiske byer kan blive grønnere inden 2030, og i sidste ende forbinde alle eksisterende initiativer inden for grøn infrastruktur, udveksle bedste praksis og skabe fremdrift for den overordnede dagsorden på lokalt og nationalt plan samt på EU-plan.

Grøn infrastruktur kan på en enkel og omkostningseffektiv måde løse mange udfordringer i bymiljøerne såsom ekstreme vejrforhold, udfordringer i forbindelse med biodiversitet, CO2-lagring, forurening og sundhedsrisici.

 Overvejer Kommissionen at udnævne eller støtte udnævnelsen af et år for grønnere byer i 2020, som vil henlede opmærksomheden på betydningen af grøn infrastruktur i bymiljøer?

 Hvordan fremmer Kommissionen i øjeblikket udvekslingen af bedste og innovativ praksis mellem medlemsstater og byer om grønne bymiljøer? Mener Kommissionen, at der er mulighed for mere samarbejde i denne henseende?

Indgivet: 6.2.2019

Videresendt: 8.2.2019

Besvarelsesfrist: 15.2.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik