Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 49kWORD 20k
6 Φεβρουαρίου 2019
O-000011/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000011/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


  Θέμα: Η σημασία των πράσινων αστικών υποδομών - Ευρωπαϊκό Έτος για τις πιο πράσινες πόλεις 2020

Το «Ευρωπαϊκό Έτος για τις πιο πράσινες πόλεις 2020» είναι μια πρωτοβουλία την οποία ξεκίνησε μια πλατφόρμα ευρωπαϊκών ΜΚΟ αποτελούμενη από οργανώσεις δραστηριοποιούμενες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τα δικαιώματα των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων μέχρι τα άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες και άσθμα, από αθλητικές οργανώσεις, οικολογικές ομάδες και οργανώσεις πολιτών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει το γεγονός ότι η ένταξη της φύσης στις πόλεις και του πράσινου στις γειτονιές είναι μεταξύ εκείνων των σημαντικότατων μέσων που έχουμε χρησιμοποιήσει λιγότερο για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών, για να αυξήσουμε την ποσότητα και την ποιότητα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων καινοτομιών, για να παροτρύνουμε τους πολίτες να δρουν και να βελτιώνουν τις γειτονιές τους, για να δημιουργήσουμε μια νοοτροπία απόλαυσης των χώρων πρασίνου, για να αυξήσουμε τον αριθμό των έργων πράσινης υποδομής, για να συνδέσουμε τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και για να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές μεταξύ κρατών μελών, για να καταστρώσουμε χάρτη πορείας για την οικολογική αναβάθμιση των ευρωπαϊκών πόλεων έως το 2030 και, τέλος, για να επιτύχουμε τη διασύνδεση όλων των υφισταμένων πρωτοβουλιών στους τομείς της πράσινης υποδομής, για να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές και για να δώσουμε ώθησε σε ολόκληρο το πρόγραμμα σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Οι πράσινες υποδομές μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να βρούμε απλές και οικονομικές λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που βαραίνουν το αστικό περιβάλλον, όπως είναι τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, οι απειλές κατά της βιοποικιλότητας, η συγκράτηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2), η ρύπανση και οι κίνδυνοι για την υγεία.

 Προτίθεται η Επιτροπή να διοργανώσει ή να υποστηρίξει ένα έτος με θέμα τις πιο πράσινες πόλεις 2020 με στόχο να αναδειχθεί η σημασία των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον;

 Με ποιο τρόπο διευκολύνει σήμερα η Επιτροπή την ανταλλαγή βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των πόλεων όσον αφορά ένα πιο πράσινο αστικό περιβάλλον; Εκτιμά άραγε ότι υπάρχει δυνατότητα για μια στενότερη συνεργασία στο ζήτημα αυτό;

Κατάθεση: 6.2.2019

Διαβίβαση: 8.2.2019

Λήξη προθεσμίας: 15.2.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου