Parlamendi esitatud küsimused
PDF 42kWORD 19k
6. veebruar 2019
O-000011/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000011/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel


  Teema: Rohelise linnataristu olulisus - rohelisemate linnade Euroopa aasta 2020

„Rohelisemate linnade Euroopa aasta 2020“ on algatus, mille käivitas Euroopa valitsusväliste organisatsioonide platvorm, kuhu kuuluvad organisatsioonid, mis tegelevad eri valdkondadega alates laste, puuetega inimeste ja eakate õigustest kuni allergia ja astma all kannatavate inimesteni, ning spordiorganisatsioonid, keskkonnakaitserühmitused ja kodanikuorganisatsioonid. Selle eesmärk on juhtida tähelepanu asjaolule, et looduse linna toomine ja linnade haljastamine on üks olulisemaid meie käsutuses olevaid vahendeid, mida ei kasutata piisavalt, et parandada Euroopa kodanike elukvaliteeti, suurendada teadusuuringute mahtu ja parandada nende kvaliteeti ning ergutada uute lahenduste väljatöötamist, ärgitada kodanikke tegutsema oma elukeskkonna parandamise heaks, panna kodanikke rohealasid rohkem hindama, suurendada rohelise taristuga seotud projektide arvu, luua seosed olemasolevate algatuste vahel ja jagada liikmesriikide vahel parimaid tavasid, luua tegevuskava Euroopa linnade rohelisemaks muutmiseks aastaks 2030 ning lõppkokkuvõttes koondada kõik pooleliolevad algatused rohelise taristu valdkonnas, jagada parimaid tavasid ning anda hoogu üldisele tegevuskavale kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil.

Roheline taristu võiks lihtsal ja kulutõhusal viisil aidata lahendada paljusid linnakeskkonnaga seotud probleeme, mis puudutavad näiteks äärmuslikke ilmaolusid, bioloogilist mitmekesisust, CO2 säilitamist, reostust ja terviseriske.

 Kas komisjonil on kavas luua 2020. aastal rohelisemate linnade teemaline aasta, millega juhitaks tähelepanu sellele, kui oluline on roheline taristu linnakeskkonnas, või kas komisjon kavatseb selle loomist toetada?

 Kuidas hõlbustab komisjon praegu linnakeskkonna haljastamise valdkonnas parimate ja uuenduslike tavade vahetamist liikmesriikide ja linnade vahel? Kas komisjon leiab, et selles küsimuses saab teha rohkem koostööd?

Esitatud: 6.2.2019

Edastatud: 8.2.2019

Vastuse tähtaeg: 15.2.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika