Parlamentiniai klausimai
PDF 47kWORD 18k
2019 m. vasario 6 d.
O-000011/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000011/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu


  Tema: Miesto ir žaliosios infrastruktūrų svarba. Europos žalesnių miestų metai (2020 m.)

„Europos žalesnių miestų metai (2020 m.)“ – tai iniciatyva, pradėta Europos nevyriausybinių organizacijų platformos, kuri vienija organizacijas, dirbančias vaikų, neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų teisių srityje, alergija ar astma sergančių asmenų organizacijas, sporto organizacijas, aplinkosaugos grupes ir piliečių organizacijas. Jos tikslai – atkreipti dėmesį į tai, kad gamtos įterpimas miestuose ir gyvenamųjų rajonų žalinimas yra viena didžiausių, tačiau nepakankamai naudojamų galimybių siekiant gerinti ES piliečių gyvenimo kokybę, didinti mokslinių tyrimų skaičių ir gerinti jų kokybę, skatinti naujų inovacijų plėtrą, skatinti gyventojus imtis veiksmų ir gerinti savo gyvenamųjų rajonų aplinką, kurti teigiamo žaliųjų erdvių vertinimo kultūrą, didinti žaliosios infrastruktūros projektų skaičių, sujungti esamas iniciatyvas ir dalytis geriausia patirtimi visose valstybėse narėse, iki 2030 m. sukurti Europos miestų žalinimo veiksmų gaires ir sujungti esamas žaliosios infrastruktūros srities iniciatyvas, dalytis geriausia patirtimi ir suteikti postūmį visai darbotvarkei vietos, nacionaliniu ir ES lygmenimis.

Žalioji infrastruktūra galėtų padėti paprastai ir ekonomiškai efektyviai išspręsti daugelį su miestų aplinka susijusių problemų, pavyzdžiui, ekstremalių oro sąlygų, biologinės įvairovės, CO2 sulaikymo, taršos ir pavojaus sveikatai.

 Ar Komisija ketina 2020-uosius paskelbti žalesnių miestų metais arba paremti tokią iniciatyvą, kad būtų atkreiptas dėmesys į žaliosios infrastruktūros svarbą miestų aplinkoje?

 Kaip Komisija šiuo metu padeda valstybėms narėms ir miestams tarpusavyje keistis geriausia ir novatoriška patirtimi, susijusia su miestų aplinkos žalinimu? Ar, Komisijos nuomone, būtų įmanoma sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje?

Pateikta: 6.2.2019

Perduota: 8.2.2019

Atsakyti iki: 15.2.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika