Deputātu jautājumi
PDF 46kWORD 18k
2019. gada 6. februāris
O-000011/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000011/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā


  Temats: Pilsētvides un zaļās infrastruktūras nozīmība - Eiropas gads zaļākām pilsētām (2020)

Eiropas gads zaļākām pilsētām (2020) ir iniciatīva, ko īsteno Eiropas NVO platforma, kurā pārstāvētas daudzas un dažādas organizācijas — sākot ar tādām, kas strādā ar bērnu, personu ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēku tiesību jautājumiem, līdz pat tādām, kas darbojas alerģijas un astmas slimnieku vajadzību jomā, kā arī sporta organizācijas, vides aizsardzības grupas un pilsoņu organizācijas. Iniciatīvas mērķis ir uzsvērt, ka dabas iekļaušana pilsētās un to apkaimes zaļināšana ir viens no nozīmīgākajiem, līdz galam neizmantotajiem instrumentiem, ar ko uzlabot Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, palielināt pētniecības un izstrādes kvantitāti un kvalitāti jauno inovāciju jomā, mudināt iedzīvotājus iesaistīties un uzlabot savu apkaimi, radīt zaļo zonu nozīmīguma izpratnes kultūru, palielināt zaļās infrastruktūras projektu skaitu, apvienot pašreizējās iniciatīvas un apmainīties ar paraugpraksi starp dalībvalstīm, izstrādāt ceļvedi Eiropas pilsētu zaļināšanai līdz 2030. gadam un, visbeidzot, apvienot visas pašreizējās iniciatīvas zaļās infrastruktūras jomā, apmainīties ar paraugpraksi un dot impulsu vispārējai darba kārtībai vietējā, valsts un ES līmenī.

Zaļā infrastruktūra vienkāršā un rentablā veidā varētu risināt daudzas ar pilsētvidi saistītas problēmas, tādas kā ekstrēmi laikapstākļi, bioloģiskās daudzveidības problēmas, CO2 uzkrāšana, piesārņojums un veselības apdraudējumi.

 Vai Komisija plāno 2020. gadu pasludināt par Eiropas gadu zaļākām pilsētām vai vismaz atbalstīt šādu iniciatīvu, lai pievērstu uzmanību zaļās infrastruktūras nozīmībai pilsētvidē?

 Kā Komisija pašlaik veicina paraugprakses un inovatīvas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm un pilsētām par pilsētvides zaļināšanu? Vai Komisija uzskata, ka šajā saistībā ir vajadzīga vēl plašāka sadarbība?

Iesniegšanas datums: 6.2.2019

Nosūtīts: 8.2.2019

Termiņš atbildei: 15.2.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika