Parlementaire vragen
PDF 44kWORD 19k
6 februari 2019
O-000011/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000011/2019

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


  Betreft: Het belang van stedelijke en groene infrastructuur - Europees Jaar van groenere steden 2020

Het "Europees Jaar van groenere steden 2020" is een initiatief van een platform van Europese ngo's dat bestaat uit organisaties die zich bezighouden met kwesties die gaan van de rechten van kinderen, mensen met een handicap en ouderen tot allergie- en astmapatiënten, sportverenigingen, milieugroeperingen en burgerorganisaties. Doel is de aandacht te vestigen op het feit dat de natuur naar de steden brengen en onze wijken vergroenen een van de grootste onderbenutte mogelijkheden is om de levenskwaliteit van de Europese burgers te verbeteren, de kwantiteit en kwaliteit van het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe innovaties te vergroten, burgers aan te moedigen om actie te ondernemen en hun eigen wijk te verbeteren, een cultuur van waardering voor groene ruimten en voor de voordelen van deze ruimten te creëren, bestaande initiatieven te koppelen en best practices uit te wisselen tussen de lidstaten, een routekaart voor de vergroening van de Europese steden tegen 2030 op te stellen, en uiteindelijk alle bestaande initiatieven op het gebied van groene infrastructuur met elkaar te verbinden, best practices uit te wisselen en een impuls te geven aan de algemene agenda op lokaal, nationaal en EU-niveau.

Groene infrastructuur kan op een eenvoudige en kosteneffectieve manier een antwoord bieden op tal van uitdagingen in stedelijke omgevingen, zoals extreem weer, biodiversiteit, CO2-opslag, verontreiniging en gezondheidsrisico's.

 Is de Commissie van plan om in 2020 een themajaar over groenere steden uit te roepen of te steunen dat de aandacht vestigt op het belang van groene infrastructuur in stedelijke omgevingen?

 Hoe faciliteert de Commissie momenteel de uitwisseling van beste en innovatieve werkwijzen op het gebied van een groener stedelijk milieu tussen lidstaten en steden? Denkt de Commissie dat er ruimte is voor meer samenwerking op dit gebied?

Ingediend: 6.2.2019

Doorgezonden: 8.2.2019

Uiterste datum beantwoording: 15.2.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid