Întrebări parlamentare
PDF 46kWORD 19k
6 februarie 2019
O-000011/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000011/2019

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară


  Subiect: Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2020

„Anul european al orașelor mai verzi 2020” este o inițiativă a unei platforme de ONG-uri europene constând în organizații active în diverse domenii, de la drepturile copiilor, persoane cu dizabilități și persoane în vârstă, la persoanele care suferă de alergii și de astm, organizații sportive, grupuri de mediu și organizații de cetățeni. Scopul inițiativei este de a evidenția faptul că aducerea naturii în orașe și înverzirea cartierelor în care locuim reprezintă unul dintre cele mai mari instrumente insuficient utilizate aflate la dispoziția noastră pentru a crește calitatea vieții cetățenilor europeni, pentru a crește cantitatea și calitatea cercetării și dezvoltarea de noi inovații, pentru a-i încuraja pe cetățeni să acționeze și să-și îmbunătățească propriile cartiere, pentru a crea o cultură în care spațiile verzi să fie apreciate, pentru a crește numărul proiectelor de infrastructură ecologice, pentru a conecta inițiativele existente și pentru a face schimb de bune practici între statele membre, pentru a crea o foaie de parcurs pentru ecologizarea orașelor europene până în 2030 și, în cele din urmă, pentru a conecta toate inițiativele existente în domeniul infrastructurii verzi, pentru a face schimb de bune practici și pentru a impulsiona agenda generală la nivel local, național și la nivelul UE.

Infrastructura ecologică ar putea aborda, într-un mod simplu și eficient din punctul de vedere al costurilor, multe dintre provocările mediului urban, cum ar fi condițiile meteorologice extreme, provocările legate de biodiversitate, reținerea de CO2, poluare și riscurile pentru sănătate.

 Are Comisia în vedere să creeze sau să sprijine crearea unui an tematic privind orașele mai verzi în 2020 care să atragă atenția asupra importanței infrastructurii ecologice în mediul urban?

 Cum facilitează în prezent Comisia schimbul de bune practici inovatoare între statele membre și orașe în ceea ce privește ecologizarea spațiilor urbane? Consideră Comisia că există posibilitatea unei cooperări mai intense în acest domeniu?

Depunere: 6.2.2019

Trimisă: 8.2.2019

Termen pentru răspuns: 15.2.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate