Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 19k
6. februára 2019
O-000011/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000011/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


  Vec: Význam mestskej a zelenej infraštruktúry - Európsky rok zelenších miest 2020

Európsky rok zelenších miest 2020 je iniciatíva platformy európskych mimovládnych organizácií, ktorú tvoria organizácie zaoberajúce rôznymi otázkami od práv detí, osôb so zdravotným postihnutím a starších ľudí po osoby trpiace na alergiu a astmu, ako aj športové organizácie, environmentálne skupiny a občianske organizácie. Táto iniciatíva si kladie za cieľ zdôrazniť skutočnosť, že zavedenie prírody do miest a ekologizácia našich štvrtí je jedna z najväčších, hoci nedostatočne využívaných možností na zvýšenie kvality života európskych občanov, a zároveň zväčšiť kvantitu a kvalitu výskumu a posilniť vývoj nových inovácií, podnietiť občanov k tomu, aby konali a zlepšovali svoje okolie, vytvoriť kultúru zhodnocovania zelených plôch, zvýšiť počet projektov v oblasti zelenej infraštruktúry, prepojiť existujúce iniciatívy a zabezpečiť výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi a vytvoriť plán ekologizácie európskych miest do roku 2030 a v konečnom dôsledku prepojiť všetky existujúce iniciatívy v oblasti zelenej infraštruktúry, zabezpečiť výmenu najlepších postupov a vytvárať dynamiku pre celkový program na miestnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

Zelená infraštruktúra by mohla jednoduchým a nákladovo efektívnym spôsobom vyriešiť mnohé výzvy v mestskom prostredí, ako sú extrémne počasie, problémy v oblasti biodiverzity, zachytávanie CO2, znečistenie a zdravotné riziká.

 Zamýšľa Komisia ustanoviť alebo podporiť ustanovenie roka 2020 ako tematického roka pre zelenšie mestá a upriamiť tak pozornosť na význam zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí?

 Ako Komisia v súčasnosti uľahčuje výmenu najlepších a inovatívnych postupov medzi členskými štátmi a mestami v súvislosti s ekologizáciou mestského prostredia? Domnieva sa, že v tejto súvislosti existuje priestor na väčšiu spoluprácu?

Predložené: 6.2.2019

Postúpené: 8.2.2019

Termín na zodpovedanie: 15.2.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia