Parlamendi esitatud küsimus - O-000012/2019Parlamendi esitatud küsimus
O-000012/2019

  Inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmine

  Suuliselt vastatav küsimus O-000012/2019
  nõukogule
  Kodukorra artikkel 128
  Miroslav Mikolášik, Peter Liese
  fraktsiooni PPE nimel

  Menetlus : 2019/2568(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000012/2019
  Esitatud tekstid :
  O-000012/2019 (B8-0011/2019)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Kiirelt arenevad genoomi muutmise tehnoloogiad, eelkõige CRISPR/Cas9 on oluliselt avardanud meie teadmisi rasketest haigustest ja parandanud nende ravivõimalusi. Ajal, mil keharakkude (vegetatiivsete rakkude) genoomi muutmine liigub rangeid ja vastutustundlikke siirdeuuringukriteeriume (translational criteria) järgides edasi kliiniliste uuringute faasi, võib aga pärilikkusmaterjali genoomi muutmine (germline genome editing) tuua kaasa rahvusvaheliselt tunnustatud inimese pärilikkusmaterjali muutmise keelu erinevaid tõlgendusi.

  27.–29. novembril 2018 Hongkongis toimunud teisel rahvusvahelisel inimgenoomi muutmise teemalisel tippkohtumisel teatas Hiina teadlane He Jiankui ootamatult esmakordselt kliinilistes tingimustes läbi viidud inimese pärilikkusmaterjali muutmisest, mille tulemusena tema väitel sündis kaks last. Tema väide ei ole leidnud tõendamist, kuid kogu rahvusvahelise teadlaskonna hinnangul oli tegemist sügavalt eksliku ja ebaeetilise teoga.

  Loote ja sugurakkude pärilikkusmaterjali genoomi muutmisel on suur oht saada soovimatuid kahjulikke tagajärgi nii üksikisiku kui ka tema järglaste jaoks. Geneetilised muutused, mida ei ole pärilikkuse teel edasi antud, võivad põhjustada muutusi kõigis järeltulevates põlvkondades. Pealegi haavab selline tegu sügavalt inimväärikust. Pärilikkusmaterjali genoomi muutmise keeld põhineb sellistel rahvusvahelistel kokkulepetel nagu inimgenoomi ja inimõiguste ülddeklaratsioon ja Oviedo konventsioon, ning ELi õigusel[1].

  Eelnimetatut arvestades on meil järgmised küsimused.

  1. Kas nõukogu mõistab, et laste ja järelpõlvede ohutuse huvides ja ebaeetiliste inimkatsete tõkestamiseks on kiiremas korras vaja tegeleda inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmise eetiliste ja õiguslike tagajärgedega ning vastavalt toetada inimgenoomi muutmise ülemaailmset keelustamist?

  2. Mida kavatseb nõukogu ette võtta üldsuse ulatuslikumaks kaasamiseks ja sotsiaalses kontekstis vaadeldava teadusarengu õigel tõlgendamisel põhineva arutelu edendamiseks?

  Esitatud: 7.2.2019

  Edastatud: 8.2.2019

  Vastuse tähtaeg: 1.3.2019

  Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika