Parlamentná otázka - O-000012/2019Parlamentná otázka
O-000012/2019

  Modifikácia genómu ľudskej zárodočnej línie

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000012/2019
  Rade
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Miroslav Mikolášik, Peter Liese
  v mene skupiny PPE

  Postup : 2019/2568(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000012/2019
  Predkladané texty :
  O-000012/2019 (B8-0011/2019)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Vývoj rýchlo napredujúcich technológií úprav genómu, najmä CRISPR/Cas9, prináša obrovský pokrok v chápaní a liečení vážnych ochorení. A zatiaľ čo pokrok v editovaní somatického genómu postúpil do fázy klinických skúšok a riadi sa prísnymi a zodpovednými translačnými kritériami, editovanie genómu zárodočných buniek (tzv. germinálna génová modifikácia) môže viesť k nejednoznačnému výkladu medzinárodne uznávaného zákazu modifikácie ľudskej zárodočnej línie.

  Na nedávnom druhom medzinárodnom samite o editovaní ľudského genómu, ktorý sa konal 27. až 29. novembra 2018 v Hong Kongu, vzbudila prekvapenie informácia čínskeho vedca Che Ťien-kchueja o prvom klinickom použití germinálnej génovej modifikácie, ktorej výsledkom údajne bolo narodenie dvoch detí. Toto tvrdenie síce zatiaľ nebolo overené, ale v každom prípade ide o hrubú chybu a neetické konanie, čo rozhodne potvrdilo medzinárodné vedecké spoločenstvo.

  Modifikácia germinálneho genómu embryí a gamét prináša vážne riziko vedľajších škodlivých účinkov, a to nie len pre daného jednotlivca, ale aj pre jeho potomkov. Dedičné genetické zmeny by tak viedli k zmenám všetkých budúcich generácií. Tento postup navyše vážne ohrozuje ľudskú dôstojnosť. Zákaz modifikácie genómu zárodočnej bunkovej línie je zakotvený v medzinárodných dohodách, napríklad vo Všeobecnej deklarácii o ľudskom genóme a ľudských právach a v dohovore z Ovieda, ako aj v práve Únie[1].

  Vzhľadom na uvedené:

  1. Uvedomuje si Rada, že v záujme bezpečnosti detí a budúcich generácií je naliehavo potrebné zaoberať sa etickými a právnymi implikáciami modifikácie ľudského germinálneho genómu a zároveň v súlade s tým podporovať celosvetový zákaz modifikácií ľudského genómu, aby sa zabránilo neetickému experimentovaniu na ľuďoch?

  2. Aké opatrenia plánuje Rada prijať s cieľom podporiť širšie zapojenie verejnosti a diskusiu založenú na správnej interpretácii vedeckého pokroku v spoločenskom kontexte?

  Predložené: 7.2.2019

  Postúpené: 8.2.2019

  Termín na zodpovedanie: 1.3.2019

  Posledná úprava: 8. februára 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia