Parlamentní otázka - O-000013/2019Parlamentní otázka
O-000013/2019

Modifikace lidské zárodečné linie

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000013/2019
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Miroslav Mikolášik, Peter Liese
za skupinu PPE

Postup : 2019/2568(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000013/2019
Předložené texty :
O-000013/2019 (B8-0012/2019)
Hlasování :
Přijaté texty :

Vývoj progresivních technologií editace genomu, zejména CRISPR/Cas9, umožňuje mnohem lépe pochopit a léčit vážné zdravotní potíže. Avšak zatímco editace genomu somatických buněk vkročila do fáze klinických zkoušek a řídí se přísnými a zodpovědnými translačními kritérii, v případě zásahů do zárodečné linie může dojít k nejednoznačnému výkladu mezinárodně uznávaného zákazu modifikací lidské zárodečné linie.

Na druhém mezinárodním summitu o editaci lidského genomu, který se ve dnech 27. až 29. listopadu 2018 konal v Hongkongu, vzbudil překvapení příspěvek čínského vědce Che Ťien-kchueje o první klinicky provedené editaci lidského genomu. Podle přispěvatele se z upravených embryí narodily dvě děti. Jeho tvrzení nebylo ověřeno, avšak každopádně se jedná o vážné pochybení a neetické jednání, jak rozhodně potvrdila mezinárodní vědecká obec.

Při editaci genomu embryí a gamet hrozí nejen danému jedinci, ale i jeho potomkům, velmi vážné vedlejší škodlivé účinky. Dědičné genetické změny by pak vedly ke změnám všech dalších generací. Tento postup navíc vážně ohrožuje lidskou důstojnost. Modifikaci zárodečné linie zakazují mezinárodní dohody, např. Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech a Úmluva o lidských právech a biomedicíně (úmluva z Ovieda), i právo EU[1].

S ohledem na výše uvedené skutečnosti:

1. Je si Komise vědoma toho, že v zájmu bezpečnosti dětí a dalších generací je naprosto nezbytné vyřešit etické a právní otázky spojené s modifikací lidské zárodečné linie a podpořit celosvětový zákaz úpravy lidského genomu, aby se zabránilo neetickým experimentům s lidskými bytostmi?

2. Jaká opatření hodlá Komise přijmout, aby podpořila angažovanost širší veřejnosti a veřejnou diskusi, která bude založena na správném výkladu vědeckého pokroku ve společenském kontextu?

Předložení: 7.2.2019

Postoupení: 11.2.2019

Platné do: 18.2.2019

Poslední aktualizace: 8. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí