Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000013/2019Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000013/2019

Modifikation af den menneskelige kimcellelinje (human germline genome modification)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000013/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Miroslav Mikolášik, Peter Liese
for PPE-Gruppen

Procedure : 2019/2568(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000013/2019
Indgivne tekster :
O-000013/2019 (B8-0012/2019)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den hastige udvikling af genomredigeringsteknologier, navnlig CRISPR/Cas9, har ført til betydelige fremskridt med hensyn til at forstå og behandle alvorlige sygdomme. Mens somatisk genomredigering går ind i fasen med kliniske forsøg under strenge og ansvarlige translationelle kriterier, kan redigeringen af kimceller imidlertid stadig give anledning til en tvetydig fortolkning af det internationale forbud mod at modificere den menneskelige kimcellelinje.

Under det nylige andet internationale topmøde om ændring af det menneskelige genom, der fandt sted i Hong Kong den 27.-29. november 2018, fremlagde den kinesiske forsker, He Jiankui, uventet en rapport om den første kliniske anvendelse af redigering af kimcellelinjen. Han påstod, at to spædbørn var blevet født som et resultat heraf. Selv om denne påstand ikke er blevet bekræftet, var dette under alle omstændigheder problematisk og uetisk, hvilket det internationale videnskabelige samfund også gav udtryk for.

Redigering af kimcellelinjen i fostre og kønsceller udgør ikke kun en alvorlig risiko for utilsigtede skadelige virkninger for enkeltpersoner, men også for deres efterkommere. Arvelige genetiske ændringer vil således føre til forandringer for alle kommende generationer. Denne procedure undergraver desuden i alvorlig grad den menneskelige værdighed. Forbuddet mod modifikation af kimcellelinjen er forankret i internationale aftaler, som f.eks. den universelle erklæring om det humane genom og menneskerettighederne og Oviedokonventionen samt EU-retten[1].

På baggrund af ovenstående:

1. Er Kommissionen klar over det presserende behov for at tage fat på de etiske og juridiske konsekvenser af modikationer af den menneskelige kimcellelinje af hensyn til børns og fremtidige generationers sikkerhed og for i overensstemmelse hermed at støtte et globalt forbud mod at modificere det menneskelige genom for at undgå uetiske eksperimenter med mennesker?

2. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at fremme et bredere offentligt engagement og en bredere offentlig debat på basis af en korrekt fortolkning af videnskabelige fremskridt i en social kontekst?

Indgivet: 7.2.2019

Videresendt: 11.2.2019

Besvarelsesfrist: 18.2.2019

Seneste opdatering: 8. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik