Parlamenta jautājums - O-000013/2019Parlamenta jautājums
O-000013/2019

Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma pārveidošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000013/2019
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Miroslav Mikolášik, Peter Liese
PPE grupas vārdā

Procedūra : 2019/2568(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000013/2019
Iesniegtie teksti :
O-000013/2019 (B8-0012/2019)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Strauji progresējošas genoma rediģēšanas tehnoloģijas, jo īpaši CRISPR/Cas9, ir panākušas ievērojamu progresu izpratnē par nopietniem veselības traucējumiem un to novēršanā. Tomēr, lai gan somatiskā genoma rediģēšana virzās uz klīniskās izpētes posmu saskaņā ar stingriem un atbildīgiem interpretācijas kritērijiem, dzimumšūnas līnijas genoma rediģēšana var radīt starptautiski atzītā cilvēka dzimumšūnas līnijas pārveidošanas aizlieguma neskaidru interpretāciju.

Nesen notikušajā Otrajā starptautiskajā augstākā līmeņa sanāksmē par cilvēka genoma rediģēšanu, kas 2018. gada 27.–29. novembrī notika Honkongā, Ķīnas pētnieks He Jiankui negaidīti nāca klajā ar paziņojumu par pirmo klīnisko dzimumšūnas līnijas genoma rediģēšanu, kā rezultātā piedzimuši divi mazuļi. Lai gan šis apgalvojums netika pārbaudīts, tas jebkurā gadījumā bija būtiski nepilnīgs un neētisks, kā vienprātīgi apstiprinājusi starptautiskā zinātniskā kopiena.

Embriju un gametu dzimumšūnas līnijas genoma rediģēšana rada nopietnus nevēlamas kaitīgas ietekmes riskus ne tikai attiecībā uz indivīdiem, bet arī uz viņu pēcnācējiem. Pārmantojamas ģenētiskās izmaiņas tādējādi radīs izmaiņas visās nākamajās paaudzēs. Turklāt šī procedūra nopietni apdraud cilvēka cieņu. Aizliegums veikt dzimumšūnas līnijas genoma pārveidošanu ir paredzēts tādos starptautiskos dokumentos kā Vispārējā deklarācija par cilvēka genomu un cilvēktiesībām un Ovjedo konvencija, kā arī ES tiesību aktos[1].

Ņemot vērā iepriekš minēto:

1. Vai Komisija ir informēta par to, ka bērnu un nākamo paaudžu drošības nolūkā ir steidzami jārisina ētiskie un juridiskie aspekti, kas saistīti ar cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma pārveidošanu, un ka tālab ir jāatbalsta vispārējs aizliegums pārveidot cilvēka genomu, lai nepieļautu neētiskus eksperimentus ar cilvēkiem?

2. Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai veicinātu plašāku sabiedrības iesaisti un debates, pamatojoties uz pareizu zinātnes sasniegumu interpretāciju sociālajā kontekstā?

Iesniegšanas datums: 7.2.2019

Nosūtīts: 11.2.2019

Termiņš atbildei: 18.2.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika