Postup : 2019/2568(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000013/2019

Predkladané texty :

O-000013/2019 (B8-0012/2019)

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 25
CRE 12/02/2019 - 25

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 45kWORD 21k
7. februára 2019
O-000013/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000013/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Miroslav Mikolášik, Peter Liese

v mene skupiny PPE


  Vec: Modifikácia genómu ľudskej zárodočnej línie

 Odpoveď v pléne 

Vývoj rýchlo napredujúcich technológií úprav genómu, najmä CRISPR/Cas9, prináša obrovský pokrok v chápaní a liečení vážnych ochorení. A zatiaľ čo pokrok v editovaní somatického genómu postúpil do fázy klinických skúšok a riadi sa prísnymi a zodpovednými translačnými kritériami, editovanie genómu zárodočných buniek (tzv. germinálna génová modifikácia) môže viesť k nejednoznačnému výkladu medzinárodne uznávaného zákazu modifikácie ľudskej zárodočnej línie.

Na nedávnom druhom medzinárodnom samite o editovaní ľudského genómu, ktorý sa konal 27. až 29. novembra 2018 v Hong Kongu, vzbudila prekvapenie informácia čínskeho vedca Che Ťien-kchueja o prvom klinickom použití germinálnej génovej modifikácie, ktorej výsledkom údajne bolo narodenie dvoch detí. Toto tvrdenie síce zatiaľ nebolo overené, ale v každom prípade ide o hrubú chybu a neetické konanie, čo rozhodne potvrdilo medzinárodné vedecké spoločenstvo.

Modifikácia germinálneho genómu embryí a gamét prináša vážne riziko vedľajších škodlivých účinkov, a to nie len pre daného jednotlivca, ale aj pre jeho potomkov. Dedičné genetické zmeny by tak viedli k zmenám všetkých budúcich generácií. Tento postup navyše vážne ohrozuje ľudskú dôstojnosť. Zákaz modifikácie genómu zárodočnej bunkovej línie je zakotvený v medzinárodných dohodách, napríklad vo Všeobecnej deklarácii o ľudskom genóme a ľudských právach a v dohovore z Ovieda, ako aj v práve Únie[1].

Vzhľadom na uvedené:

1. Uvedomuje si Komisia, že v záujme bezpečnosti detí a budúcich generácií je naliehavo potrebné zaoberať sa etickými a právnymi implikáciami modifikácie ľudského germinálneho genómu a zároveň v súlade s tým podporovať celosvetový zákaz modifikácií ľudského genómu, aby sa zabránilo neetickému experimentovaniu na ľuďoch?

2. Aké opatrenia plánuje Komisia prijať s cieľom podporiť širšie zapojenie verejnosti a diskusiu založenú na správnej interpretácii vedeckého pokroku v spoločenskom kontexte?

Predložené: 7.2.2019

Postúpené: 11.2.2019

Termín na zodpovedanie: 18.2.2019

[1]  Nariadenie EÚ o klinickom skúšaní liekov (EÚ) č. 536/2014, smernica EÚ o biotechnologických vynálezoch 98/44/ES, Horizont 2020.

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia