Процедура : 2018/2965(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000015/2019

Внесени текстове :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 47kWORD 22k
11 февруари 2019 г.
O-000015/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Claude Moraes

от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


  Относно: Положение по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия

 Отговор по време на пленарно заседание 

Спазването на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и ценностите и принципите, залегнали в договорите на ЕС и в международните инструменти за правата на човека, са задължения на Съюза и неговите държави членки; Неотдавнашните убийства на разследващи журналисти шокираха европейското обществено мнение и имаха сковаващ ефект върху журналистите в ЕС. В този контекст, в рамките на правомощията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), през юни 2018 г. беше създадена Група за наблюдение на принципите на правовата държава (ROLMG) с общ мандат за наблюдение на положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата с корупцията в рамките на ЕС и за справяне с конкретни ситуации, по-специално в Малта и Словакия. В хода на своята дейност ROLMG установи няколко хоризонтални недостатъка, които заплашват да отслабят принципите на правовата държава, разделението на властите и независимостта на съдебната власт в някои държави членки.

В резултат на това Парламентът би искал да запита Комисията какви стъпки би обмислила, както и какъв ще бъде срокът за тях, във връзка с:

 наблюдението на положението в държавите членки във връзка с нарушенията на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, по-специално по отношение на разделението на властите, независимостта на съдебната власт, борбата срещу корупцията, безопасността на журналистите и свободата на медиите, както и въздействието на режимите за придобиване на гражданство на ЕС „златна виза“/„програма за инвеститори“;

 даването на възможност на агенциите на ЕС да участват по-активно в разследванията в държавите членки, например чрез възможността за проактивно иницииране на създаването на съвместни екипи за разследване;

 своевременното представяне на предложение за всеобхватен механизъм на ЕС в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, като се вземат предвид резолюциите на Парламента от 25 октомври 2016 г.[1] и 14 ноември 2018 г.[2]?

Внесен: 11.2.2019

Предаден: 13.2.2019

Краен срок за отговор: 20.2.2019

[1]  Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162.

[2]  Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, приети текстове P8_TA(2018)0456.

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност