Procedūra : 2018/2965(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000015/2019

Iesniegtie teksti :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Debates :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 52kWORD 17k
2019. gada 11. februāris
O-000015/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000015/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Claude Moraes

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā


  Temats: Stāvoklis tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā un Slovākijā

 Atbilde plenārsēdē 

Tiesiskuma, demokrātijas, cilvēktiesību, pamattiesību un ES Līgumos un starptautiskajos cilvēktiesību instrumentos iestrādāto vērtību un principu respektēšana ir Savienības un tās dalībvalstu pienākums. Nesen notikušās pētniecisko žurnālistu slepkavības ir ļoti spēcīgi ietekmējušas Eiropas sabiedrības viedokli, un tās atturoši ir ietekmējušas žurnālistus Eiropas Savienībā. Šajā sakarībā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) savas kompetences ietvaros 2018. gada jūnijā izveidoja Tiesiskuma uzraudzības grupu (ROLMG) ar vispārīgam pilnvarām uzraudzīt situāciju attiecībā uz tiesiskumu un korupcijas apkarošanu ES un risinātu īpašas situācijas, jo īpaši Maltā un Slovākijā. Īstenojot savas darbības, ROLMG ir konstatējusi vairākas savstarpēji saistītas nepilnības, kas ietver sevī risku vājināt tiesiskumu, varas dalīšanu un tiesu iestāžu neatkarību dažās dalībvalstīs.

Šajā sakarībā Parlaments vēlas jautāt Komisijai, kādus pasākumus tā varētu apsvērt un kāds būtu to īstenošanas laika grafiks attiecībā uz:

 situācijas uzraudzīšanu dalībvalstīs saistībā ar demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību pārkāpumiem, jo īpaši attiecībā uz varas dalīšanu, tiesu varas neatkarību, korupcijas apkarošanu, žurnālistu drošību un plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī „zelta vīzu” jeb investoru uzturēšanās programmu ietekmi uz ES pilsonības iegūšanu;

 iespēju sniegšanu ES aģentūrām aktīvāk piedalīties izmeklēšanās dalībvalstīs, piemēram, spējot proaktīvi uzsākt kopēju izmeklēšanas grupu izveidi;

 priekšlikumu iesniegšanu par visaptverošu ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānismu, ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 25. oktobra[1] un 2018. gada 14. novembra rezolūcijas[2]?

Iesniegšanas datums: 11.2.2019

Nosūtīts: 13.2.2019

Termiņš atbildei: 20.2.2019

[1]  Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. oktobra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi, OV C 215, 19.6.2018., 162. lpp.

[2]  Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūcija par visaptveroša ES mehānisma nepieciešamību demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai, pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0456.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika