Întrebare parlamentară - O-000015/2019Întrebare parlamentară
O-000015/2019

Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000015/2019
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes
în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Procedură : 2018/2965(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000015/2019
Texte depuse :
O-000015/2019 (B8-0017/2019)
Voturi :
Texte adoptate :

Respectarea statului de drept, a democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a valorilor și principiilor înscrise în tratatele UE și în instrumentele internaționale privind drepturile omului reprezintă obligații care incumbă Uniunii și statelor sale membre. Asasinarea recentă a unor jurnaliști de investigație a șocat opinia publică europeană, înfiorând presa din UE. În acest context, în limitele mandatului Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), în iunie 2018 a fost instituit un Grup de monitorizare a statului de drept cu un mandat general de supraveghere a situației statului de drept și a combaterii corupției în UE, precum și de tratare a unor situații specifice, în special în Malta și Slovacia. În cursul activității sale, acest grup de lucru a identificat o serie de deficiențe transversale care riscă să slăbească statul de drept, separația puterilor în stat și independența sistemului judiciar în unele state membre.

În acest context, Parlamentul ar dori să întrebe Comisia ce măsuri ar putea lua în considerare și în ce interval de timp, în legătură cu:

 monitorizarea situației din statele membre în ceea ce privește încălcări ale democrației, ale statului de drept și ale drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește separarea puterilor în stat, independența sistemului judiciar, combaterea corupției, siguranța jurnaliștilor și libertatea presei, precum și impactul programelor „vize de aur” (programe de dobândire a cetățeniei adresate investitorilor) asupra dobândirii cetățeniei UE;

 facilitarea participării mai active a agențiilor UE la anchetele din statele membre, de exemplu prin posibilitatea de a iniția înființarea de echipe comune de anchetă;

 prezentarea unei propuneri de mecanism UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, în timp util, ținând seama de rezoluțiile Parlamentului din 25 octombrie 2016[1] și din 14 noiembrie 2018[2]?

Depunere: 11.2.2019

Trimisă: 13.2.2019

Termen pentru răspuns: 20.2.2019

Ultima actualizare: 13 februarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate