Procedură : 2018/2965(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000015/2019

Texte depuse :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Dezbateri :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 44kWORD 19k
11 februarie 2019
O-000015/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000015/2019

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Claude Moraes

în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


  Subiect: Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

 Răspuns în plen 

Respectarea statului de drept, a democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a valorilor și principiilor înscrise în tratatele UE și în instrumentele internaționale privind drepturile omului reprezintă obligații care incumbă Uniunii și statelor sale membre. Asasinarea recentă a unor jurnaliști de investigație a șocat opinia publică europeană, înfiorând presa din UE. În acest context, în limitele mandatului Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), în iunie 2018 a fost instituit un Grup de monitorizare a statului de drept cu un mandat general de supraveghere a situației statului de drept și a combaterii corupției în UE, precum și de tratare a unor situații specifice, în special în Malta și Slovacia. În cursul activității sale, acest grup de lucru a identificat o serie de deficiențe transversale care riscă să slăbească statul de drept, separația puterilor în stat și independența sistemului judiciar în unele state membre.

În acest context, Parlamentul ar dori să întrebe Comisia ce măsuri ar putea lua în considerare și în ce interval de timp, în legătură cu:

 monitorizarea situației din statele membre în ceea ce privește încălcări ale democrației, ale statului de drept și ale drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește separarea puterilor în stat, independența sistemului judiciar, combaterea corupției, siguranța jurnaliștilor și libertatea presei, precum și impactul programelor „vize de aur” (programe de dobândire a cetățeniei adresate investitorilor) asupra dobândirii cetățeniei UE;

 facilitarea participării mai active a agențiilor UE la anchetele din statele membre, de exemplu prin posibilitatea de a iniția înființarea de echipe comune de anchetă;

 prezentarea unei propuneri de mecanism UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, în timp util, ținând seama de rezoluțiile Parlamentului din 25 octombrie 2016[1] și din 14 noiembrie 2018[2]?

Depunere: 11.2.2019

Trimisă: 13.2.2019

Termen pentru răspuns: 20.2.2019

[1]  Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale - JO C 215, 19.6.2018, p. 162.

[2]  Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la necesitatea unui mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, Texte adoptate, P8_TA(2018)0456.

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 13 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate