Postup : 2018/2965(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000015/2019

Predkladané texty :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 45kWORD 21k
11. februára 2019
O-000015/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000015/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Claude Moraes

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


  Vec: Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku

 Odpoveď v pléne 

Dodržiavanie zásad právneho štátu, demokracie, ľudských práv a základných slobôd, ako aj hodnôt a zásad zakotvených v zmluvách EÚ a medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv, patrí medzi povinnosti Únie a jej členských štátov. Nedávne vraždy investigatívnych novinárov otriasli európskou verejnou mienkou a vyvolali strach medzi novinármi v EÚ. V tejto súvislosti bola v rámci Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v júni 2018 zriadená skupina pre monitorovanie právneho štátu (ROLMG) so všeobecným mandátom monitorovať situáciu v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v rámci EÚ a riešiť konkrétne situácie, najmä na Malte a na Slovensku. Skupina ROLMG v rámci svojej činnosti identifikovala niekoľko prierezových nedostatkov, ktoré predstavujú riziko z hľadiska oslabenia právneho štátu, oddelenia moci a nezávislosti súdnictva v niektorých členských štátoch.

Parlament by sa chcel v tejto súvislosti opýtať Komisie, aké opatrenia a v akom časovom rámci by mohla prijať na:

 monitorovanie situácie v členských štátoch v súvislosti s porušovaním demokracie, právneho štátu a základných práv, najmä pokiaľ ide o oddelenie moci, nezávislosť súdnictva, boj proti korupcii, bezpečnosť novinárov a slobodu médií a vplyv tzv. zlatých víz a programov pre investorov na získanie občianstva EÚ;

 umožnenie aktívnejšieho zapájania agentúr EÚ do vyšetrovaní v členských štátoch, napríklad tým, že budú môcť iniciovať zriadenie spoločných vyšetrovacích tímov;

 predloženie návrhu komplexného mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva so zreteľom na uznesenia Parlamentu z 25. októbra 2016[1] a 14. novembra 2018[2]?

Predložené: 11.2.2019

Postúpené: 13.2.2019

Termín na zodpovedanie: 20.2.2019

[1]  Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva – Ú. v.  C 215, 19.6.2018, s. 162.

[2]  Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o potrebe komplexného mechanizmu EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv, prijaté texty, P8_TA(2018)0456.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 13. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia