Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 16k
19. února 2019
O-000017/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000017/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku


  Předmět: Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky

Dne 28. listopadu 2018 předložila Komise své sdělení nazvané „Čistá planeta pro všechny“. V této dlouhodobé strategii prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky je stanoveno sedm základních prvků, z nichž tři se týkají energetické politiky a jeden průmyslové politiky.

Jaká opatření hodlá Komise v návaznosti na uvedené sdělení přijmout k zajištění náležitého postupu a zejména k přijetí dlouhodobé strategie Unie do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou?

Jaká opatření plánuje Komise v rámci této dlouhodobé strategie v souvislosti s energetickou a průmyslovou politikou a s politikou v oblasti výzkumu a inovací?

Předložení: 19.2.2019

Postoupení: 21.2.2019

Platné do: 28.2.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí