Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 18k
19. helmikuuta 2019
O-000017/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000017/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta


  Aihe: Eurooppalainen strateginen pitkän aikavälin visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta

Komissio esitti 28. marraskuuta 2018 tiedonantonsa ”Puhdas maapallo kaikille”. Tämä pitkän aikavälin strategia kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta sisältää seitsemän keskeistä strategista elementtiä, joista kolme keskittyy energiapolitiikkaan ja yksi teollisuuspolitiikkaan.

Mitä toimia komissio suunnittelee varmistaakseen tiedonannon asianmukaisen seurannan ja erityisesti sen, että unioni hyväksyy vuosisadan puoliväliin ulottuvan pitkän aikavälin strategiansa Pariisin sopimuksen mukaisesti?

Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa energia-, teollisuus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan aloilla osana pitkän aikavälin strategiaa?

Jätetty: 19.2.2019

Välitetty: 21.2.2019

Määräaika: 28.2.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö