Interpelacje
PDF 47kWORD 18k
19 lutego 2019
O-000017/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000017/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii


  Przedmiot: Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki

W dniu 28 listopada 2018 r. Komisja przedstawiła komunikat pt. „Czysta planeta dla wszystkich”. Określono w nim długofalową strategię na rzecz dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki składającą się z siedmiu strategicznych elementów, z których trzy dotyczą polityki energetycznej, zaś jeden – polityki przemysłowej.

Co zamierza uczynić Komisja, aby zapewnić odpowiednie działania następcze w związku z tym komunikatem, a w szczególności by Unia przyjęła długoterminową strategię rozwoju do połowy bieżącego stulecia zgodnie z porozumieniem paryskim?

Jakie działania zamierza podjąć Komisja w sprawie polityki w zakresie energii, przemysłu oraz badań naukowych i innowacji w ramach strategii długoterminowej?

Przedłożone: 19.2.2019

Przekazane: 21.2.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 28.2.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności