Parlamentarna vprašanja
PDF 45kWORD 18k
19. februar 2019
O-000017/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000017/2019

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko


  Zadeva: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo

Komisija je 28. novembra 2018 sprejela sporočilo z naslovom „Čist planet za vse“. V tej dolgoročni strategiji za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo je določenih sedem glavnih strateških temeljnih elementov, od tega se trije osredotočajo na področje energetske politike in eden na področje industrijske politike.

Kakšne ukrepe namerava sprejeti Komisija, da bi zagotovila, da bodo po sporočilu sprejeti ustrezni koraki in da bo Unija do sredine stoletja sprejela dolgoročno strategijo v skladu s Pariškim sporazumom?

Kakšne ukrepe načrtuje Komisija glede politik na področju energije, industrije ter raziskav in inovacij v okviru dolgoročne strategije?

Vloženo: 19.2.2019

Posredovano: 21.2.2019

Rok za odgovor: 28.2.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov