Parlamentsfrågor
PDF 51kWORD 18k
19 februari 2019
O-000017/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000017/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

för utskottet för industrifrågor, forskning och energi


  Angående: En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Den 28 november 2018 lade kommissionen fram sitt meddelande En ren jord åt alla. Denna långsiktiga strategi för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi innehåller sju huvudsakliga strategiska byggstenar, varav tre rör energipolitiken och en industripolitiken.

Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att säkerställa en ordentlig uppföljning av meddelandet, och i synnerhet för att unionen ska anta sin långsiktiga strategi för 2050 i enlighet med Parisavtalet?

Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta inom politikområdena energi, industri och forskning och innovation inom ramen för den långsiktiga strategin?

Ingiven: 19.2.2019

Vidarebefordrad: 21.2.2019

Sista svarsdag: 28.2.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy