Parlamenti kérdések
PDF 49kWORD 19k
2019. február 27.
O-000018/2019

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000018/2019

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Tárgy: Az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatos sürgős intézkedések Bizottság általi elmulasztása

2018. november 7-én a Bizottság közleményt adott ki „Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret felé” címmel az 1999. évi stratégia naprakésszé tétele érdekében. Ennek válaszul kellene szolgálnia a hetedik környezetvédelmi cselekvési programban az endokrin károsító anyagoknak való kitettség 2015-ig történő minimalizálására vállalt kötelezettségre, valamint a Tanács 2016. decemberi következtetéseire, amelyben a Bizottságot felszólították, hogy végre tegyen lépéseket a káros vegyi anyagokkal, többek között az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatban, a 11 oldalas dokumentum azonban nem foglalkozik annak sürgető szükségességével, hogy az uniós polgárokat – különösen a legkiszolgáltatottabb csoportokat, például a gyermekeket – védelmezzék az endokrin károsító anyagoknak való nagyfokú kitettséggel szemben.

Mostanra több tagállam elfogadta az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatos saját nemzeti stratégiáját.

A Bizottság közleménye nem tesz javaslatot a feltárt sürgős egészségügyi problémák megoldását célzó konkrét óvintézkedésekre vagy a már megkezdett felülvizsgálatok során azonosított jogi kiskapuk megszüntetésére, ehelyett egy újabb célravezetőségi vizsgálatot javasol.

Mikor fog a Bizottság bemutatni egy olyan cselekvési tervet, amely a gyakorlatban is megvalósítaná a közleményben nagy vonalakban vázolt javaslatokat, véget vetve ezzel a tényleges intézkedések halogatásának?

Hogyan tervezik elkerülni, hogy a célravezetőségi vizsgálat az intézkedés további késedelmét okozza, tekintve, hogy a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata már megtörtént?

Milyen konkrét intézkedéseket terveznek a legkiszolgáltatottabb csoportok védelme céljából?

Előterjesztve: 27.2.2019

Továbbítva: 1.3.2019

A válaszadás határideje: 8.3.2019

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2019. március 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat