Парламентарни въпроси
PDF 55kWORD 20k
6 март 2019 г.
O-000020/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000020/2019

Съвета

Член 128 от Правилника за дейността

Gerben-Jan Gerbrandy

от името на групата ALDE

Eleonora Evi

от името на групата EFDD

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

от името на групата S&D

Merja Kyllönen

от името на групата GUE/NGL

Bas Eickhout

от името на групата Verts/ALE


  Относно: Последни развития във връзка със скандала "Дизелгейт"

В изявление за печата от 16 октомври 2018 г. относно работната програма на Европейската сметна палата (ЕСП) за 2019 г. Клаус-Хайнер Лене, председател на ЕСП, обяви, че Европейската сметна палата ще разгледа подхода на ЕС за измерване на емисиите от превозните средства, за да „установи дали ЕС изпълнява обещаното“. С оглед на опасенията, изразени в информационния документ на ЕСП от 7 февруари 2019 г., какви мерки ще предприемат държавите членки:

a. За да изтеглят от пазара „прекомерния брой силно замърсяващи автомобили“?

б. За да проумеят и започнат да се справят с ограниченото въздействие върху емисиите на NOx, което оказват мерките за изтегляне на превозни средства от пазара, като също така се има предвид ограниченото въздействие на въвежданите актуализации на софтуера?

в. За да гарантират ефективността на проверките на надзора на пазара?

г. За да не позволяват на производителите на автомобили да намират нови възможности за „гъвкавост“ с процедурата за изпитване WLTP като средство за намаляване на техните емисии на CO2?

д. За да гарантират, че производителите не оптимизират превозните средства за изпитването за емисии в реални условия на движение? Ще изпитват ли държавите членки автомобилите, които са в движение, отвъд параметрите на изпитването за емисии в реални условия на движение?

Повече от две години, след като Комисията реши да започне производство за установяване на нарушение срещу Германия, Люксембург, Обединеното кралство и Италия, процедурата все още не е преминала дори през първия етап, тъй като някои държави членки изглежда не сътрудничат добросъвестно с Комисията. Дали всички заинтересовани държави членки ще сътрудничат изцяло и ще предават ли на Комисията цялата информация, необходима за приключване на процедурата?

Какви последващи мерки са предприели държавите членки във връзка с нарушенията на ограниченията за емисиите и изискванията за одобрение на типа? По-специално защо България, Унгария, Ирландия, Словения и Швеция все още не са изпратили никаква информация на Комисията относно своите кампании за изтегляне от пазара? На каква основа държавите членки са решили да разпоредят задължително или доброволно изтегляне на превозни средства от пазара? Като се има предвид, че в документа на ЕСП отново се посочва, че има голям брой силно замърсяващи автомобили по пътищата, защо според последните данни на Комисията кампаниите на държавите членки за изтегляне от пазара засягат само ограничен брой автомобили от следните марки: Фолксваген, Рено, Даймлер, Опел и Сузуки?

Внесен: 6.3.2019

Предаден: 7.3.2019

Краен срок за отговор: 28.3.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 11 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност