Parlamentní otázky
PDF 51kWORD 19k
6. března 2019
O-000021/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000021/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Gerben-Jan Gerbrandy

za skupinu ALDE

Eleonora Evi

za skupinu EFDD

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

za skupinu S&D

Merja Kyllönen

za skupinu GUE/NGL

Bas Eickhout

za skupinu Verts/ALE


  Předmět: Aktuální vývoj kauzy Dieselgate

Dne 16. října 2018 vydal předseda Evropského účetního dvora Klaus-Heiner Lehne tiskové prohlášení o pracovním programu EÚD na rok 2019. V něm oznámil, že Účetní dvůr se bude zabývat přístupem EU k měření emisí vozidel s cílem zjistit, „zda EU plní to, co slíbila“. Vezmeme-li v úvahu problémy, o nichž Účetní dvůr hovoří ve svém informačním dokumentu ze dne 7. února 2019, jaká opatření přijme Komise, aby bylo dosaženo následujících cílů:

a. stáhnout „velký počet vysoce znečišťujících vozidel“ z trhu;

b. zjistit, proč má současné svolávání vozidel jen malé dopady na emise oxidů dusíku, a nalézt řešení tohoto problému, mimo jiné s ohledem na omezený účinek provedených aktualizací softwaru;

c. monitorovat zavádění a provádění kontrol členskými státy;

d. zabránit výrobcům vozidel v hledání nových způsobů, jak využít flexibility laboratorních testů WLTP ke snižování svých emisí CO2;

e. zajistit, aby výrobci před testy RDE neoptimizovali svá vozidla. Bude Komise provádět testování vozidel v reálném provozu nad rámec parametrů RDE ve svých vlastních zařízeních, jak navrhuje EÚD v uvedeném dokumentu?

S ohledem na uvedený dokument EÚD, proč se Komise rozhodla odvolat proti rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/16? Povede toto rozhodnutí k tomu, že se posune termín stanovený Soudním dvorem, do kdy může být při testování zachována určitá flexibilita?

Poskytne Komise, vzhledem k doporučení evropského veřejného ochránce práv 1275/2018/EWM, výrazně širší přístup k zápisům z jednání technických výborů, zejména technického výboru pro motorová vozidla?

Ačkoli již uplynuly dva roky od okamžiku, kdy se Komise rozhodla zahájit řízení pro porušení povinnosti, nedospělo toto řízení dále než do své první fáze. Kdy bude dokončena úvodní práce a vydáno odůvodněné stanovisko?

Předložení: 6.3.2019

Postoupení: 8.3.2019

Platné do: 15.3.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 11. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí