Postup : 2018/2899(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000022/2019

Předložené texty :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.19

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 44kWORD 18k
6. března 2019
O-000022/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000022/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Claude Moraes

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


  Předmět: Základní práva osob afrického původu

 Odpověď na plenárním zasedání 

I přesto, že údaje týkající se etnického původu a rovnosti nejsou v členských státech shromažďovány systematickým způsobem, je zdokumentováno, zejména Agenturou Evropské unie pro základní práva a OBSE-ODHIR, že osoby afrického původu čelí rasismu, diskriminaci a xenofobii a nemají obecně rovný přístup k lidským a základním právům a nemohou tato práva rovnoprávně uplatňovat. Tito lidé mají coby jednotlivci i skupina nárok na ochranu před dotyčnými nerovnostmi, mimo jiné prostřednictvím pozitivních opatření, která jim zajistí plné a rovné užívání těchto práv. EU i jednotlivé členské státy by měly systematický bojovat proti etnické diskriminaci, rasismu a trestným činům z nenávisti a spolu s příslušnými aktéry uskutečňovat účinné právní a politické kroky založené na důkazech.

V tomto ohledu se Parlament táže Evropské komise, jaké kroky – a v jakém časovém rámci – by mohla uskutečnit s cílem:

 vytvořit rámec EU pro vnitrostátní strategie týkající se sociálního začleňování a integrace osob afrického původu,

 nabádat členské sáty, aby odtajnily koloniální archivy,

 zaměřit se ve svých stávajících finančních programech a programech na příští víceleté období na osoby afrického původu,

 vytvořit v rámci příslušné struktury zvláštní oddělení zabývající se bojem proti afrofobii, které by koordinovalo zdroje a podporu za účelem účinného zapojení jednotlivých společenství do boje proti nenávistným výrokům a trestným činům z nenávisti a veškerým formám násilí vůči lidem afrického původu,

 úzce spolupracovat s mezinárodními aktéry, jako je OBSE, OSN, Africká unie a Rada Evropy, jakož i s dalšími mezinárodními partnery v boji proti afrofobii na mezinárodní úrovni.

Předložení: 6.3.2019

Postoupení: 8.3.2019

Platné do: 15.3.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 7. března 2019Právní upozornění