Procedura : 2018/2899(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000022/2019

Teksty złożone :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Debaty :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.19

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 45kWORD 18k
6 marca 2019
O-000022/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000022/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Claude Moraes

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


  Przedmiot: Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

O ile gromadzenie danych dotyczących pochodzenia etnicznego i równości w państwach członkowskich UE nie jest systematyczne, to jednak Agencja Praw Podstawowych UE i OBWE-ODHIR dokumentują, że osoby pochodzenia afrykańskiego są szczególnie narażone na rasizm, dyskryminację, ksenofobię i ogólnie nierówny dostęp do praw człowieka i praw podstawowych oraz korzystanie z nich. Jako jednostki i jako grupa mają one prawo do ochrony przed tymi nierównościami, w tym poprzez pozytywne działania na rzecz promowania ich praw oraz pełnego i równego z nich korzystania. Na szczeblu unijnym i krajowym należy podjąć dalsze wysiłki w celu systematycznego zwalczania dyskryminacji etnicznej, rasizmu i przestępstw z nienawiści, a także w celu opracowania – wraz z zainteresowanymi stronami – skutecznych i opartych na dowodach reakcji prawnych i politycznych na te zjawiska.

W związku z tym Parlament zwraca się do Komisji Europejskiej z pytaniem, jakie kroki może ona rozważyć – i w jakich ramach czasowych – jeżeli chodzi o:

 opracowanie ram UE dla krajowych strategii włączenia i integracji społecznej osób pochodzenia afrykańskiego,

 zachęcanie państw członkowskich do odtajnienia archiwów kolonialnych,

 uwzględnienie kwestii osób pochodzenia afrykańskiego w bieżących programach finansowania oraz w kolejnym okresie wieloletnim,

 utworzenie – w ramach jej właściwej struktury – specjalnego działu zajmującego się zwalczaniem afrofobii, odpowiedzialnego za koordynację zasobów i wsparcie w celu skutecznego angażowania społeczności w reagowanie na mowę nienawiści, przestępstwa z nienawiści oraz wszelkie formy przemocy wobec osób pochodzenia afrykańskiego,

 ścisłą współpracę z takimi podmiotami międzynarodowymi jak OBWE, ONZ, Unia Afrykańska i Rada Europy, a także z innymi partnerami międzynarodowymi, w celu zwalczania afrofobii na szczeblu międzynarodowym.

Przedłożone: 6.3.2019

Przekazane: 8.3.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 15.3.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności