Procedură : 2018/2899(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000022/2019

Texte depuse :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Dezbateri :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.19

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 42kWORD 18k
6 martie 2019
O-000022/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000022/2019

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Claude Moraes

în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


  Subiect: Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană

 Răspuns în plen 

Deși colectarea datelor referitoare la etnicitate și egalitate în statele membre ale UE nu este sistematică, este un fapt documentat, în special de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și de către OSCE-ODIHR, că persoanele de origine africană sunt cu precădere victime ale rasismului, discriminării, xenofobiei și ale inegalității de acces la exercitarea drepturilor omului și a drepturilor lor fundamentale. Persoanele respective au dreptul să fie protejate de aceste inechități ca indivizi și în mod colectiv, inclusiv prin măsuri pozitive care să promoveze exercitarea deplină și egală a drepturilor lor. Ar trebui să se facă mai multe eforturi la nivel național și european de combatere sistematică a discriminării etnice, rasismului și a infracțiunilor motivate de ură și, împreună cu părțile interesate relevante, să se elaboreze măsuri de răspuns juridice și politice eficace, bazate pe elemente concrete, la aceste fenomene;

În acest sens, Parlamentul cere Comisiei Europene să precizeze ce măsuri ar putea să aibă în vedere și în ce orizont de timp pentru:

 a elabora un cadru UE pentru strategiile naționale de incluziune socială și integrare a persoanelor de origine africană;

 a încuraja statele membre să desecretizeze arhivele coloniale;

 a acorda atenție, în programele sale financiare actuale și pentru următorul exercițiu multianual, situației persoanelor de origine africană;

 a înființa, în cadrul structurii sale relevante, o unitate specială consacrată combaterii afrofobiei, responsabilă cu coordonarea resurselor și acordarea sprijinului necesar pentru implicarea efectivă a comunităților în combaterea discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură, precum și a oricăror forme de violență îndreptate împotriva persoanelor de origine africană;

 a colabora strâns cu actori internaționali precum OSCE, ONU, Uniunea Africană și Consiliul Europei, precum și cu alți parteneri internaționali în vederea combaterii afrofobiei la nivel internațional.

Depunere: 6.3.2019

Trimisă: 8.3.2019

Termen pentru răspuns: 15.3.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 7 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate