Postup : 2018/2899(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000022/2019

Predkladané texty :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.19

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 44kWORD 19k
6. marca 2019
O-000022/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000022/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Claude Moraes

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


  Vec: Základné práva ľudí afrického pôvodu

 Odpoveď v pléne 

Hoci sa v členských štátoch EÚ systematicky nezbierajú údaje o etnickom pôvode a rovnosti, je zdokumentované, najmä Agentúrou EÚ pre základné práva a OBSE-ODIHR, že ľudia afrického pôvodu sú obzvlášť vystavení rasizmu, diskriminácii, xenofóbii a vo všeobecnosti nemajú rovnaký prístup k ľudským a základným právam ani rovnakú možnosť vykonávať ich. Ako jednotlivci aj ako skupina majú nárok na ochranu pred týmito nerovnosťami okrem iného aj prostredníctvom pozitívnych opatrení na podporu a plné a rovnaké uplatňovanie ich práv. EÚ aj členské štáty by mali vyvinúť väčšie úsilie na systematický boj proti etnickej diskriminácii, rasizmu a trestným činom z nenávisti a spolu s príslušnými zainteresovanými stranami by mali vypracovať účinné právne a politické opatrenia založené na dôkazoch na riešenie týchto javov.

V tejto súvislosti sa Parlament pýta Európskej komisie, aké kroky a v akom časovom horizonte by mohla zvážiť, pokiaľ ide o:

 vytvorenie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie na sociálne začlenenie a integráciu ľudí afrického pôvodu;

 podnietenie členských štátov k odtajneniu koloniálnych archívov;

 začlenenie zamerania na ľudí afrického pôvodu do súčasných programov financovania a do programov v rámci ďalšieho viacročného rámca;

 vytvorenie osobitného oddelenia (v rámci príslušných štruktúr Komisie), ktoré by bolo zamerané na boj proti afrofóbii a zodpovedné za koordináciu zdrojov a podpory na účinné zapojenie komunít do reakcie na nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti, aj na akékoľvek iné formy násilia voči ľuďom afrického pôvodu;

 úzku spoluprácu s medzinárodnými aktérmi, ako sú OBSE, OSN, Africká únia a Rada Európy, ako aj s ďalšími medzinárodnými partnermi, v záujme boja proti afrofóbii na medzinárodnej úrovni.

Predložené: 6.3.2019

Postúpené: 8.3.2019

Termín na zodpovedanie: 15.3.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 7. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia