Förfarande : 2018/2899(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000022/2019

Ingivna texter :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Debatter :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.19

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 39kWORD 18k
6 mars 2019
O-000022/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000022/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Claude Moraes

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


  Angående: Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst

 Svar i kammaren 

Även om uppgifter om etnicitet och jämlikhet inte samlas in systematiskt i medlemsstaterna, har framför allt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och OSSE-ODIHR visat att människor av afrikansk härkomst är särskilt utsatta för rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och allmänt ojämlika möjligheter att få tillgång till och utöva sina mänskliga och grundläggande rättigheter. De har rätt till skydd mot dessa orättvisor som individer och som grupp, bland annat genom positiva åtgärder för att främja ett fullständigt och likvärdigt åtnjutande av sina rättigheter. Ytterligare insatser bör göras på unionsnivå och nationell nivå för att systematiskt bekämpa etnisk diskriminering, rasism och hatbrott och jämsides med berörda parter utarbeta ändamålsenliga, evidensbaserade rättsliga och politiska åtgärder mot dessa företeelser.

I detta avseende uppmanar parlamentet kommissionen att uppge vilka åtgärder den skulle kunna överväga, och inom vilken tidsram, för följande:

 Utveckla en EU-ram för nationella strategier för social inkludering och integration av personer av afrikansk härkomst.

 Uppmuntra medlemsstaterna att häva sekretessen för de koloniala arkiven.

 Inlemma en fokusering på människor av afrikansk härkomst i sina nuvarande finansieringsprogram och programmen under nästa fleråriga period.

 Inrätta en särskild enhet för bekämpning av afrofobi inom ramen för dess relevanta strukturer, med ansvar för samordning av resurser och stöd för att på ett effektivt sätt engagera lokalsamhällen i insatserna mot hatpropaganda och hatbrott, samt alla former av våld mot människor av afrikansk härkomst.

 Upprätthålla nära kontakter med internationella aktörer såsom OSSE, FN, Afrikanska unionen och Europarådet, samt andra internationella partner, för att bekämpa afrofobi på internationell nivå.

Ingiven: 6.3.2019

Vidarebefordrad: 8.3.2019

Sista svarsdag: 15.3.2019

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 7 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy