Парламентарен въпрос - O-000024/2019Парламентарен въпрос
O-000024/2019

Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Въпрос с искане за устен отговор O-000024/2019
Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Juan Fernando López Aguilar
от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Процедура : 2019/2755(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000024/2019
Внесени текстове :
O-000024/2019 (B9-0052/2019)
Гласувания :
Приети текстове :

Според Международната организация по миграция (МОМ)[1] до 28 август общият брой на смъртните случаи през 2019 г. в Средиземно море достигна 909. На 29 март 2019 г. Съветът удължи мандата на операция SOPHIA на EUNAVFOR MED до 30 септември, но го ограничи до въздушните операции, докато морските операции (плавателни съдове) бяха преустановени. Италия затвори своите пристанища за хората, спасени в морето, и значително намали дейностите си за координация на търсенето и спасяването в Средиземно море. С подкрепата на Комисията редица държави членки приемат спасените лица въз основа на специален механизъм за разпределение, който изисква екипажът и спасените лица да останат в открито море в продължение на няколко дни, ако не и седмици, преди да им се даде възможност за достъп до сигурно убежище. В резолюцията на Парламента от април 2016 г. относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията се посочва, че „не следва да има риск капитаните на частни кораби или неправителствените организации (НПО), които действително помагат на бедстващи в морето, да бъдат наказвани за предоставянето на такава помощ“. През юли 2018 г. Парламентът поиска от Комисията да предостави на държавите членки насоки, които да попречат на инкриминирането на хуманитарната помощ.

В този контекст Парламентът изисква от Съвета да уточни подкрепата, която предоставя, за укрепване на капацитета за търсене и спасяване в Средиземно море:

 по отношение на координационните дейности в Средиземно море;

 като изясни кои форми на улесняване не следва да бъдат криминализирани от държавите членки, както и

 като допринесе за намиране на решение за разпределянето на спасените в морето лица в съответствие с принципа на солидарност и справедливо разпределение на отговорността.

Внесен: 9.9.2019

Предаден: 10.9.2019

Краен срок за отговор: 1.10.2019

Последно осъвременяване: 11 септември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност