Parlamentní otázka - O-000024/2019Parlamentní otázka
O-000024/2019

Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000024/2019
Radě
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Postup : 2019/2755(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000024/2019
Předložené texty :
O-000024/2019 (B9-0052/2019)
Hlasování :
Přijaté texty :

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)[1] zemřelo v období do 28. srpna 2019 ve Středozemním moři 909 osob. Dne 29. března 2019 Rada prodloužila mandát operace EUNAVFOR MED SOPHIA do 30. září, avšak omezila jej na vzdušné operace, zatímco námořní operace (plavidla) pozastavila. Itálie uzavřela přístavy pro osoby zachráněné na moři a výrazně omezila svou koordinaci pátracích a záchranných akcí ve Středomoří. Některé členské státy za podpory Komise zachráněné osoby přijímají, a to na základě rozdělovacího mechanismu ad hoc. Posádka i zachránění migranti jsou přitom nuceni strávit na volném moři několik dní, či dokonce týdnů, než je jim umožněno vylodit se v bezpečném přístavišti. Parlament ve svém usnesení k situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu k migraci z dubna 2016 zdůraznil, že „jednotlivým kapitánům a nevládním organizacím, kteří na moři skutečně pomáhají osobám v nouzi, by neměl hrozit trest za poskytování takovéto pomoci“. V červenci 2018 požádal Parlament Komisi, aby členským státům poskytla pokyny, kterými by zabránila kriminalizaci humanitární pomoci.

S ohledem na výše uvedené žádá Parlament Radu, aby objasnila, jak podporuje posílení pátracích a záchranných kapacit ve Středomoří:

 v souvislosti s koordinačními činnostmi ve Středomoří;

 upřesněním toho, které formy napomáhání by neměly být členskými státy kriminalizovány, a

 hledáním řešení, jak rozmísťovat osoby zachráněné na moři v souladu se zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti.

Předložení: 9.9.2019

Postoupení: 10.9.2019

Platné do: 1.10.2019

Poslední aktualizace: 11. září 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí