Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000024/2019Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000024/2019

Eftersøgning og redning i Middelhavet

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000024/2019
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Procedure : 2019/2755(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000024/2019
Indgivne tekster :
O-000024/2019 (B9-0052/2019)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Ifølge IOM[1] er der i år frem til den 28. august 2019 i alt omkommet 909 personer i Middelhavet. Den 29. marts forlængede Rådet mandatet for EUNAVFOR MED operation SOPHIA til den 30. september, men begrænsede det dog til flyveoperationer, mens maritime operationer (fartøjer) blev suspenderet. Italien har lukket sine havne for personer, der bliver reddet på havet, og har reduceret sine eftersøgnings- og redningskoordinationsaktiviteter i Middelhavet betydeligt. Med Kommissionens støtte modtager en række medlemsstater de personer, der er blevet reddet på grundlag af en ad hoc-fordelingsmekanisme, som kræver, at besætninger og reddede personer skal forblive på åbent hav i flere dage – ja endog i flere uger – inden de får lov til at gå i land. I sin beslutning fra april 2016 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration påpegede Parlamentet, "at private skibsførere eller ikke-statslige organisationer (NGO'er), som virkelig hjælper personer, der er i havsnød, ikke bør risikere at blive straffet for at yde en sådan hjælp". I juli 2018 anmodede Parlamentet Kommissionen om at forsyne medlemsstaterne med retningslinjer om forebyggelse af kriminaliseringen af humanitær bistand.

På denne baggrund anmoder Parlamentet Rådet om at præcisere sin støtte til at styrke eftersøgnings- og redningskapaciteten i Middelhavet for så vidt angår:

 koordineringsaktiviteter i Middelhavsområdet

 ved at præcisere, hvilke former for hjælp der ikke bør kriminaliseres af medlemsstaterne, og

 ved at bidrage til at finde en løsning på fordelingen af de mennesker, der bliver reddet på havet, i overensstemmelse med princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling.

Indgivet: 9.9.2019

Videresendt: 10.9.2019

Besvarelsesfrist: 1.10.2019

Seneste opdatering: 11. september 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik