Parlamentin kysymys - O-000024/2019Parlamentin kysymys
O-000024/2019

Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Suullisesti vastattava kysymys O-000024/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Juan Fernando López Aguilar
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2019/2755(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000024/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000024/2019 (B9-0052/2019)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM)[1] mukaan Välimerellä on vuonna 2019 menehtynyt 28. elokuuta mennessä yhteensä 909 ihmistä. Neuvosto pidensi 29. maaliskuuta 2019 keskisen Välimeren eteläosassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation (EUNAVFOR MED SOPHIA ‑operaatio) toimeksiantoa 30. päivään syyskuuta saakka lentotoiminnan osalta. Sen sijaan aluksilla toteutettavat merioperaatiot keskeytettiin. Italia on sulkenut merisatamansa mereltä pelastetuilta ja vähentänyt merkittävästi etsintään ja pelastukseen liittyviä koordinointitoimiaan Välimerellä. Komission tuella monet jäsenvaltiot ottavat pelastettuja vastaan tilapäisen jakomekanismin perusteella, mutta se edellyttää, että miehistö ja pelastetut joutuvat odottamaan merellä useita päiviä, jopa viikkoja, ennen pääsyään turvasatamaan. Huhtikuussa 2016 parlamentti antoi päätöslauselman Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen, ja tässä päätöslauselmassa huomautettiin, että ”yksityisten alusten päälliköitä tai kansalaisjärjestöjä, jotka aidosti auttavat merihätään joutuneita henkilöitä, ei saisi uhata rangaistuksella tällaisen avun antamisesta”. Heinäkuussa 2018 parlamentti pyysi komissiota laatimaan jäsenvaltioille suuntaviivat, jotta estettäisiin humanitaarisen avun kriminalisointi.

Tätä taustaa vasten parlamentti pyytää neuvostoa täsmentämään, miten se tukee etsintä- ja pelastusvalmiuksien vahvistamista Välimeren alueella

 Välimerellä toteutettavien koordinointitoimien suhteen

 selventämällä, mitä avustusmuotoja jäsenvaltiot eivät saisi kriminalisoida

 pyrkimällä löytämään ratkaisu mereltä pelastettujen ihmisten sijoittamiselle yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteen mukaisesti.

Jätetty: 9.9.2019

Välitetty: 10.9.2019

Määräaika: 1.10.2019

Päivitetty viimeksi: 11. syyskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö