Nós Imeachta : 2019/2755(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000024/2019

Téacsanna arna gcur síos :

O-000024/2019 (B9-0052/2019)

Díospóireachtaí :

PV 23/10/2019 - 18
CRE 23/10/2019 - 18

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 48kWORD 18k
9 Meán Fómhair 2019
O-000024/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000024/2019

chuig an gComhairle

Rule 136

Juan Fernando López Aguilar

thar ceann An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


  Ábhar: Cuardach agus tarrtháil sa Mheánmhuir

 Freagra sa suí iomlánach 

Dé réir na hEagraíochta Idirnáisiúnta um Imirce (IOM)[1], faoin 28 Lúnasa 2019, b’ionann líon iomlán na mbásanna sa Mheánmhuir agus  909 nduine. An 29 Márta 2019, chuir an Chomhairle síneadh le sainordú EUNAVFOR MED Oibríocht Sophia go dtí an 30 Meán Fómhair, ach rinne sí an sainordú a theorannú d’oibríochtaí aeir, agus cuireadh oibríochtaí muirí (soithigh) ar fionraí. Rinne an Iodáil a calafoirt a dhúnadh ar dhaoine a tarrtháladh ar muir, agus rinne sí a gníomhaíochtaí comhordaithe maidir le cuardach agus tarrtháil sa Mheánmhuir a laghdú go mór. Le tacaíocht ón gCoimisiún, tá líon Ballstát ag glacadh leosan a tarrtháladh, ar bhonn sásra leithdháilte ad hoc lena n-éilítear ar na criúnna agus orthusan a tarrtháladh, fanacht ar an mórmhuir ar feadh roinnt laethanta, nó seachtainí fiú, sula gceadaítear dóibh a theacht i dtír i gcalafort sábháilte. Léirigh rún ón bParlaimint i mí Aibreáin 2016, maidir leis an staid sa Mheánmhuir agus leis an ngá atá le cur chuige iomlánach ó AE i dtaca leis an imirce, ‘nár cheart go mbeadh máistrí loinge nó eagraíochtaí neamhrialtasacha a thugann fíorchabhair do dhaoine a bhíonn i nguais ar muir, nár cheart go mbeidís i mbaol pionóis as cabhair den sórt sin a thabhairt’. I mí Iúil 2018, d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún, treoirlínte a thabhairt do na Ballstáit maidir le cosc a chur ar cabhair dhaonnúil a choiriúlú.

Sa chomhthéacs sin, iarann an Pharlaimint ar an gComhairle, sonrú a dhéanamh ar an tacaíocht a chuireann sí ar fáil chun acmhainneachtaí cuardaigh agus tarrthála sa Mheánmhuir a neartú:

 maidir le gníomhaíochtaí comhordaithe sa Mheánmhuir;

 trí shoiléiriú a thabhairt ar na cineálacha éascaithe nár cheart do na Ballstáit a choiriúlú, agus

 trí rannchuidiú le réiteach a fháil ar leithdháileadh na ndaoine a tharrtháiltear ar muir i gcomhréir le prionsabal na dlúthpháirtíochta agus na comhroinnte córa freagrachta.

Curtha isteach: 9.9.2019

Curtha ar aghaidh: 10.9.2019

Dul i léig: 1.10.2019

[1]  https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-46521-2019-deaths-reach-909

 

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 11 Meán Fómhair 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais