Parlamentarno pitanje - O-000024/2019Parlamentarno pitanje
O-000024/2019

Traganje i spašavanje na Sredozemlju

Pitanje za usmeni odgovor O-000024/2019
 upućena Vijeću
članak 136
Juan Fernando López Aguilar
u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Postupak : 2019/2755(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000024/2019
Podneseni tekstovi :
O-000024/2019 (B9-0052/2019)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije,[1] do 28. kolovoza 2019. godine u Sredozemnom je moru poginulo 909 osoba. Vijeće je 29. ožujka 2019. produžilo mandat operacije EUNAVFOR MED SOPHIA do 30. rujna iste godine, ali ga je ograničilo na letačke operacije, dok su pomorske operacije (plovilima) obustavljene. Italija je zatvorila svoje luke za osobe spašene na moru i znatno smanjila koordinacijske aktivnosti traganja i spašavanja na Sredozemlju. Određeni broj država članica, uz potporu Komisije, prihvaća spašene osobe na temelju ad hoc mehanizma distribucije zbog čega posada i spašene osobe moraju nekoliko dana ili čak tjedana ostati na otvorenom moru prije nego što im je dopušteno da uđu u sigurnu luku. Parlament je u svojoj rezoluciji iz travnja 2016. o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji istaknuo da „zapovjednici privatnih plovila ili nevladine organizacije koje istinski pomognu osobama koje se nađu u opasnosti na moru ne bi smjeli strepiti od mogućnosti kažnjavanja zbog pružanja takve pomoći“. U srpnju 2018. Parlament je zatražio od Komisije da državama članicama pruži smjernice za sprječavanje kriminalizacije humanitarne pomoći.

U tom kontekstu Parlament traži od Vijeće da pobliže odredi koju vrstu potpore pruža kako bi se ojačali kapaciteti za potragu i spašavanje na Sredozemlju:

 po pitanju koordinacijskih aktivnosti na Sredozemlju;

 pojašnjenjem koji oblici pomoći ne bi smjeli biti kriminalizirani u državama članicama i

 doprinosom pronalasku rješenja za raspoređivanje osoba spašenih na moru u skladu s načelom solidarnosti i poštenim dijeljenjem odgovornosti.

Podneseno: 9.9.2019

Proslijeđeno: 10.9.2019

Rok za odgovor: 1.10.2019

Posljednje ažuriranje: 11. rujna 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti