Parlamento klausimas - O-000024/2019Parlamento klausimas
O-000024/2019

Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000024/2019
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2019/2755(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000024/2019
Pateikti tekstai :
O-000024/2019 (B9-0052/2019)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis[1], rugpjūčio 28 d. asmenų, 2019 m. žuvusių Viduržemio jūroje, skaičius iš viso siekė 909. 2019 m. kovo 29 d. Taryba iki rugsėjo 30 d. pratęsė Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje (EUNAVFOR MED) operacijos SOPHIA įgaliojimus, tačiau jos veiklą apribojo iki operacijų ore, o operacijas jūroje (laivais) sustabdė. Italija uždarė savo uostus jūroje išgelbėtiems žmonėms ir stipriai sumažino savo paieškos ir gelbėjimo koordinavimo veiklą Viduržemio jūroje. Padedant Komisijai, keletas valstybių narių išgelbėtuosius priima vadovaudamosi ad hoc paskirstymo mechanizmu, pagal kurį įguloms ir išgelbėtiems žmonėms atviroje jūroje tenka praleisti po keletą dienų, o kartais net ir savaičių, prieš leidžiant jiems saugiai išsilaipinti. Europos Parlamento 2016 m. balandžio 12 d. rezoliucijoje dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją pažymima, kad „privačių laivų kapitonams ar nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), kurie išties padeda nelaimės jūroje ištiktiems asmenims, neturėtų grėsti pavojus būti nubaustiems už tai, kad jie teikia tokią pagalbą“. 2018 m. liepos mėn. Parlamentas paprašė Komisijos pateikti valstybėms narėms gaires, pagal kurias jos negalėtų kriminalizuoti humanitarinės pagalbos.

Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas prašo Tarybos konkretizuoti, kokią paramą ji teikia paieškos ir gelbėjimo pajėgumams Viduržemio jūroje stiprinti:

 veiksmų koordinavimo Viduržemio jūroje požiūriu;

 paaiškinant, kokio pobūdžio pagalba neturėtų būti kriminalizuojama valstybėse narėse, ir

 padedant išspręsti klausimą, kaip laikantis solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principo turėtų būti paskirstyti jūroje išgelbėti žmonės.

Pateikta: 9.9.2019

Perduota: 10.9.2019

Atsakyti iki: 1.10.2019

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika