Parlamenta jautājums - O-000024/2019Parlamenta jautājums
O-000024/2019

meklēšana un glābšana Vidusjūrā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000024/2019
Padomei
Reglamenta 136. pants
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2019/2755(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000024/2019
Iesniegtie teksti :
O-000024/2019 (B9-0052/2019)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Dati, ko uzrāda IOM[1], liecina, ka līdz 28. augustam bojā gājušo skaits, kas 2019. gadā zaudējuši dzīvību Vidusjūrā, ir jau 909 cilvēki. Padome 2019. gada 29. martā pagarināja EU NAVFOR MED operācijas “Sophia” pilnvaru termiņu līdz 30. septembrim, bet to attiecināja tikai uz gaisa operācijām, savukārt jūras operācijas (kuģi) tika apturētas. Itālija ir slēgusi savas ostas jūrā izglābtām personām un ir ievērojami samazinājusi savu meklēšanas un glābšanas pasākumu koordinēšanu Vidusjūrā. Ar Komisijas atbalstu vairākas dalībvalstis uzņem izglābtās personas, pamatojoties uz ad hoc sadales mehānismu, kas prasa apkalpes locekļiem un izglābtajām personām palikt atklātā jūrā vairākas dienas, ja ne pat nedēļas, pirms viņiem tiek atļauts iekļūt drošā ostā. Parlamenta 2016. gada aprīļa rezolūcijā par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā tika norādīts uz to, ka “nedrīkstētu sodīt privātu kuģu īpašniekus vai nevalstiskas organizācijas (NVO) par to, ka tie patiešām palīdz uz jūras nelaimē nonākušām personām”. Parlaments 2018. gada jūlijā aicināja Komisiju sniegt dalībvalstīm norādes, kas liedz noteikt kriminālatbildību par humānās palīdzības sniegšanu.

Šajā kontekstā Parlaments lūdz Padomi precizēt atbalstu, ko tā sniedz, lai stiprinātu meklēšanas un glābšanas spējas Vidusjūrā:

 attiecībā uz darbību koordinēšanu Vidusjūrā;

 precizējot, kurus atbalstīšanas veidus dalībvalstis nedrīkstētu noteikt par krimināli sodāmiem, un

 palīdzot rast risinājumu, kā veikt jūrā izglābto cilvēku sadali saskaņā ar solidaritātes principu un taisnīgu atbildības sadalījumu.

Iesniegšanas datums: 9.9.2019

Nosūtīts: 10.9.2019

Termiņš atbildei: 1.10.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika