Întrebare parlamentară - O-000024/2019Întrebare parlamentară
O-000024/2019

Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000024/2019
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Procedură : 2019/2755(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000024/2019
Texte depuse :
O-000024/2019 (B9-0052/2019)
Voturi :
Texte adoptate :

Potrivit OIM[1], 909 persoane au murit în Marea Mediterană până la 28 august 2019. La 29 martie 2019, Consiliul a prelungit mandatul operației Sophia a EUNAVFOR MED până la 30 septembrie, însă l-a limitat la operațiunile aeriene, în timp ce operațiunile maritime (nave) au fost suspendate. Italia și-a închis porturile pentru persoanele salvate pe mare și și-a redus considerabil activitățile de căutare și salvare în Marea Mediterană. Cu sprijinul Comisiei, o serie de state membre le primesc pe persoanele salvate pe baza unui mecanism de distribuire ad-hoc care impune echipajelor și persoanelor salvate să rămână în largul mării timp de mai multe zile, sau chiar săptămâni, înainte de a li se permite să intre într-un refugiu sigur. Rezoluția Parlamentului din aprilie 2016 referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE a relevat că „comandanții navelor private sau organizațiile neguvernamentale (ONG) care acordă efectiv asistență persoanelor aflate în dificultate pe mare nu ar trebui să se confrunte cu riscul de a fi pedepsite pentru aceasta”. În iulie 2018, Parlamentul a solicitat Comisiei să transmită statelor membre orientări care să împiedice incriminarea asistenței umanitare.

În acest context, Parlamentul solicită Consiliului să precizeze sprijinul pe care îl acordă pentru întărirea capacităților de căutare și salvare în Marea Mediterană:

 în ceea ce privește activitățile de coordonare în Marea Mediterană;

 clarificând care sunt formele de facilitare care nu ar trebui să fie incriminate de către statele membre; și

 contribuind la găsirea unei soluții de distribuire a persoanelor salvate pe mare, în conformitate cu principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii.

Depusă: 9.9.2019

Trimisă: 10.9.2019

Expiră la: 1.10.2019

Ultima actualizare: 11 septembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate