Parlamentná otázka - O-000024/2019Parlamentná otázka
O-000024/2019

Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

Otázka na ústne zodpovedanie O-000024/2019
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Postup : 2019/2755(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000024/2019
Predkladané texty :
O-000024/2019 (B9-0052/2019)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Podľa údajov IOM[1] zomrelo v roku 2019 v Stredozemnom mori do 28. augusta celkove 909 ľudí. Rada 29. marca 2019 predĺžila mandát operácie EUNAVFOR MED Sophia do 30. septembra, ale obmedzila ju len na letecké operácie, pričom námorné operácie (plavidlá) pozastavila. Taliansko zatvorilo svoje prístavy pre ľudí zachránených na mori a značne obmedzilo svoju činnosť pri pátracích akciách a koordinácii záchranných operácií v Stredozemnom mori. S podporou Komisie prijíma ľudí zachránených na mori niekoľko členských štátov na základe ad hoc distribučného mechanizmu, pričom posádka a zachránení musia zostať na šírom mori niekoľko dní, či dokonca týždňov, kým sa im umožní vstup do bezpečného prístavu. Parlament vo svojom uznesení z apríla 2016 o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii poukázal na to, že „kapitánom súkromných lodí ani mimovládnym organizáciám (MVO), ktoré úprimne pomáhajú osobám v núdzi na mori, by za poskytnutie tejto pomoci nemal hroziť trest“. V júli 2018 Parlament požiadal Komisiu, aby členským štátom poskytla usmernenia, ktoré zabránia kriminalizácii humanitárnej pomoci.

V tejto súvislosti Parlament žiada Radu, aby spresnila, ako podporuje posilnenie pátracích a záchranných kapacít v Stredozemí:

 s ohľadom na koordinačné činnosti v Stredozemí;

 objasnením toho, ktoré formy pomoci by členské štáty nemali kriminalizovať

 a prispením k hľadaniu riešenia rozdeľovania ľudí zachránených na mori v súlade so zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti.

Predložené: 9.9.2019

Postúpené: 10.9.2019

Termín na zodpovedanie: 1.10.2019

Posledná úprava: 11. septembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia