Procedure : 2019/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000026/2019

Indgivne tekster :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Forhandlinger :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 41kWORD 20k
9. september 2019
O-000026/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000026/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 136

Norbert Lins

for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


  Om: Patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer

 Besvarelse på plenarmøde 

Uhindret adgang til plantemateriale er afgørende for EU's planteforædlingssektors og landbrugeres innovative kapacitet samt for den genetiske mangfoldighed af vores afgrøder og EU-borgernes sundhed.

I 2015 fastslog det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), at produkter, der hidrører fra overvejende biologiske processer, såsom planter, frø, medfødte egenskaber og gener, kan patenteres. På grundlag af denne afgørelse blev der taget patent på en broccoli- og en tomatsort (sag G2/12 (tomater) og G2/13 (broccoli)).

Som svar herpå vedtog Europa-Parlamentet den 17. december 2015 en beslutning[1], hvori det opfordrede til afklaring af patentlovgivningen for planter. Kommissionen anførte i sin meddelelse af 8. november 2016, at det aldrig havde været hensigten at udstede patent på medfødte egenskaber, der indføres i planter gennem overvejende biologiske processer, såsom krydsning og udvælgelse. Alle medlemsstater støttede denne tolkning, og EPO's bestyrelse ændrede i sidste ende sin politik til ikke at udstede patenter på produkter fra overvejende biologiske processer.

Desværre afviste Den Europæiske Patentmyndigheds tekniske appelkammer den 18. december 2018 denne afgørelse, idet den gjorde gældende, at den europæiske patentkonvention har forrang for EPO's gennemførelsesbestemmelser, og at der derfor godt kan udstedes patent på planter.

På nuværende tidspunkt har formanden for EPO anmodet om en endelig afgørelse fra det udvidede appelkammer for at afslutte sagen. Tredjeparter har ret til at indgive skriftlige erklæringer om sagen til det udvidede kammer inden den 1. oktober 2019.

Agter Kommissionen at indgive en skriftlig erklæring til EPO's udvidede appelkammer med henblik på at beskytte den europæiske planteformeringssektors innovative kapacitet og den almene offentlige interesse?

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at sikre, at produkter, der hidrører fra naturlige processer, ikke kan patenteres?

Indgivet: 9.9.2019

Videresendt: 11.9.2019

Besvarelsesfrist: 18.9.2019

[1]  EUT C 399 af 24.11.2017, s. 188.

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 11. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik