Menettely : 2019/2800(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000026/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Keskustelut :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 19k
9. syyskuuta 2019
O-000026/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000026/2019

komissiolle

työjärjestyksen 136 artikla

Norbert Lins

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta


  Aihe: Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Kasviaineiston esteetön saatavuus on olennaisen tärkeää Euroopan kasvinjalostusalan ja viljelijöiden innovointikyvyn sekä viljelykasvien geneettisen monimuotoisuuden ja EU:n kansalaisten terveyden kannalta.

Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta päätti vuonna 2015, että olennaisesti biologisilla menetelmillä tuotetut tuotteet, kuten kasvit, siemenet, luontaiset ominaisuudet ja geenit voidaan patentoida. Tämän päätöksen perusteella on patentoitu parsakaalilajike ja tomaattilajike (tapaukset G2/12 (tomaatit) ja G2/13 (parsakaali)).

Vastauksena tähän Euroopan parlamentti antoi 17. joulukuuta 2015 päätöslauselman[1], jossa kehotettiin selkeyttämään kasveja koskevaa patenttilainsäädäntöä. Komissio totesi 8. marraskuuta 2016 antamassaan tiedonannossa, ettei tarkoituksena koskaan ollut myöntää patentteja luontaisille ominaisuuksille, jotka siirretty kasveihin käyttäen olennaisesti biologisia menetelmiä, kuten risteytystä ja valintaa. Kaikki jäsenvaltiot tukivat tätä tulkintaa ja Euroopan patenttiviraston johtokunta lopulta muutti politiikkaansa siten, ettei patentteja myönnetä olennaisesti biologisilla menetelmillä tuotetuille tuotteille.

Valitettavasti Euroopan patenttiviraston tekninen valituslautakunta hylkäsi tämän päätöksen 18. joulukuuta 2018 sillä perusteella, että Euroopan patenttisopimus on etusijalla patenttiviraston täytäntöönpanosääntöihin nähden, ja kasveille voidaan siksi myöntää patentteja.

Euroopan patenttiviraston pääjohtaja on tässä vaiheessa pyytänyt laajennettua valituslautakuntaa antamaan lopullisen päätöksen asian saattamiseksi päätökseen. Kolmansilla osapuolilla on oikeus toimittaa asiaa koskevia kirjallisia lausumia laajennetulle valituslautakunnalle 1. lokakuuta 2019 mennessä.

Aikooko komissio antaa Euroopan patenttiviraston laajennetulle valituslautakunnalle kirjallisen lausuman, jotta Euroopan kasvinjalostusalan innovointikykyä ja yleistä etua voidaan suojella?

Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, ettei luonnollisilla menetelmillä tuotettuja tuotteita voida patentoida?

Jätetty: 9.9.2019

Välitetty: 11.9.2019

Määräaika: 18.9.2019

[1]  EUVL C 399, 24.11.2017, s. 188.

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 11. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö