Διαδικασία : 2019/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000029/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000029/2019 (B9-0055/2019)

Συζήτηση :

PV 25/11/2019 - 14
CRE 25/11/2019 - 13
CRE 25/11/2019 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 47kWORD 10k
26 Σεπτεμβρίου 2019
O-000029/2019
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000029/2019
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25)

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Συμβούλιο, για να διασφαλίσει ότι κατά τη διάσκεψη για το κλίμα COP25 στη Μαδρίτη, θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος σχετικά με:

την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών επί του προγράμματος εργασίας της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και του εγχειριδίου κανόνων όσον αφορά το άρθρο 6 της εν λόγω συμφωνίας,

την αύξηση των απαιτήσεων όσον αφορά την εθνικά καθορισμένη συμβολή ώστε όλα τα μέρη να προσεγγίσουν τον συνολικό στόχο της συμφωνίας του Παρισιού,

την κλιμάκωση της ενεργοποίησης της χρηματοδότησης για το κλίμα, προς τον κοινό στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως έως το 2020, και τη διασφάλιση ότι οι ετήσιες οικονομικές ροές είναι συνεπείς με τις μακρόπνοες φιλοδοξίες της συμφωνίας του Παρισιού;

Κατάθεση: 26.9.2019

Διαβίβαση: 27.9.2019

Λήξη προθεσμίας: 18.10.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου