Postup : 2019/2712(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000029/2019

Predkladané texty :

O-000029/2019 (B9-0055/2019)

Rozpravy :

PV 25/11/2019 - 14
CRE 25/11/2019 - 13
CRE 25/11/2019 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 9k
26. septembra 2019
O-000029/2019
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)

Aké opatrenia Rada prijíma na zabezpečenie toho, aby konferencia o zmene klímy v Madride (COP 25) priniesla výrazný pokrok, pokiaľ ide o:

úspešné dokončenie prípravy pracovného programu Parížskej dohody a súboru pravidiel, čo sa týka článku 6 tejto dohody,

zvýšenie ambícií v súvislosti s vnútroštátne stanovenými príspevkami, aby sa zaistilo priblíženie všetkých strán k celkovému parížskemu cieľu,

zvýšenie financovania opatrení v oblasti zmeny klímy, aby sa dosiahol spoločný cieľ 100 miliárd USD ročne do roku 2020, a zabezpečenie toho, aby ročné finančné toky boli v súlade s dlhodobým cieľom Parížskej dohody?

Predložené: 26.9.2019

Postúpené: 27.9.2019

Termín na zodpovedanie: 18.10.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 21. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia