Парламентарен въпрос - O-000030/2019Парламентарен въпрос
O-000030/2019

  Конференцията на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания (COP 25)

  Въпрос с искане за устен отговор O-000030/2019
  до Комисията
  Член 136 от Правилника за дейността
  Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
  от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  Процедура : 2019/2712(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000030/2019
  Внесени текстове :
  O-000030/2019 (B9-0056/2019)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Какви действия предприема Комисията, за да гарантира, че по време на Конференцията по изменението на климата (COP 25) в Мадрид се постига значителен напредък по отношение на:

  Внесен: 26.9.2019

  Предаден: 30.9.2019

  Краен срок за отговор: 7.10.2019

  Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност