Parlamentní otázka - O-000030/2019Parlamentní otázka
O-000030/2019

  Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25) v Madridu ve Španělsku

  Otázka k ústnímu zodpovězení O-000030/2019
  Komisi
  článek 136 jednacího řádu
  Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
  za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  Postup : 2019/2712(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000030/2019
  Předložené texty :
  O-000030/2019 (B9-0056/2019)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Jaká opatření přijímá Komise s cílem zajistit, aby konference o změně klimatu COP25 v Madridu dosáhla výrazného pokroku, pokud jde o:

  Předložení: 26.9.2019

  Postoupení: 30.9.2019

  Platné do: 7.10.2019

  Poslední aktualizace: 21. listopadu 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí