Parlamenta jautājums - O-000030/2019Parlamenta jautājums
O-000030/2019

  ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 25) 2019. gada sanāksme Madridē (Spānijā)

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000030/2019
  Komisijai
  Reglamenta 136. pants
  Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

  Procedūra : 2019/2712(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000030/2019
  Iesniegtie teksti :
  O-000030/2019 (B9-0056/2019)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Ko Komisija dara, lai nodrošinātu, ka Klimata pārmaiņu konferences (COP 25) sanāksmē Madridē tiek panākts būtisks progress šādos jautājumos:

  Iesniegšanas datums: 26.9.2019

  Nosūtīts: 30.9.2019

  Termiņš atbildei: 7.10.2019

  Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. novembris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika